Zorgvastgoed

Vastgoed is een onderwerp dat in de zorg de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden: veel van de (financiële) risico’s rondom vastgoed lagen van oudsher bij de overheid maar zijn verplaatst naar de zorgaanbieders, een ontwikkeling waaraan nog geen einde gekomen lijkt.

Voor zorgaanbieders is het van belang de risico’s goed in te schatten en kansen (bijvoorbeeld op het gebeid van samenwerking) te benutten. Binnen de VBZ wordt zorgvastgoed daarom gezien als een belangrijk thema.

Woonzorgwelzijn monitor

De Woonzorgwelzijn monitor is een door de gemeente Haarlem ontwikkeld instrument voor Zuid Kennemerland, waarin o.a. de volgende informatie geografisch beschikbaar is:

Bevolking

 • Prognose
 • Doelgroepen

Voorzieningen

 • Basis
 • Woonzorg
 • Loopafstanden
 • Sociale wijkteams: locatie en indeling

Sociaal economische situatie

Vastgoed

 • w.o. Zorgwoning
 • Senioren woningen
 • Vermoedelijke ongeschikt aanpassing
 • Woningkenmerken
 • Verdeling corporatiebezit
 • Aangepaste woningen

Wmo cliënten

Doel van de gemeente met de monitor is om samen met de burgers en de maatschappelijke partners interactief en dynamisch vraag en aanbod van voorzieningen te analyseren en een vernieuwing van het aanbod in het licht van de nieuwe taken te realiseren.

De Woonzorgwelzijn monitor is een vervolg op een project waarin de gemeente Haarlem samen met VBZ door Object Vision een Woonzorgwelzijn verkenner liet maken, waarin o.a. prognoses werden gegeven van vraag naar en aanbod van geschikte woningen voor verschillende groepen.

U vindt de Woonzorgwelzijn monitor Zuid Kennemerland op de volgende locatie:

http://maps.objectvision.nl/zkl/.

Voor vragen over de monitor kunt u mailen naar: wzwmonitor@Haarlem.nl

Inventarisatie dagbesteding

Er is een inventarisatie uitgevoerd van locaties dagbesteding in de regio KAM voor zowel zorg als welzijn, die is verwerkt in Google Maps. Een toelichting leest u hier.


 

Meer informatie over het thema Zorgvastgoed: André de Jong, telefoonnummer: 023 - 5322151 of mail: a.dejong@vbzkam.nl.

 

 

 

LAATSTE NIEUWS

Even voorstellen…
28-09-2017 13:09

Toekomstbestendigheid en verduurzaming
26-04-2017 12:04

Toekomstbestendigheid en verduurzaming bij renovatie
30-03-2017 11:03
Bent u van plan een oude locatie te renoveren? Of heeft u een relatief oude locatie die niet duurzaam of toekomstbestendig is? Op 6 april is er een netwerkbijeenkomst over ‘Toekomstbestendigheid en verduurzaming bij renovatie’ voor zorgvastgoedverantwoordelijken.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!