Zorg in de wijk

Zorg en ondersteuning in de wijk

Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen of wonen weer thuis. Dit alles vraagt om zorg en ondersteuning in de  wijk die is afgestemd op de individuele cliënt, waarbij een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. 

Meer informatie: Helen Passchier (voor Zuid Kennemerland en IJmond) en André de Jong (voor Amstelland en Meerlanden), telefoonnummer: 023 - 5322151 of mail: h.passchier@vbzkam.nl of a.dejong@vbzkam.nl.

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Netwerk Kwetsbare Ouderen Zuid-Kennemerland
25-04-2019 14:04
We nodigen de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland die zich nog niet hebben aangesloten graag uit om mee te doen.

Kennismaking gemeente Haarlemmermeer met zorg en welzijn
25-04-2019 13:04
Vijftien raadsleden en een wethouder maakten kennis met veertien zorg- en welzijnsaanbieders in Haarlemmermeer…

Wereld Suïcide Preventie Dag - De vraag van je leven
21-11-2018 12:11
Dit artikel verscheen eerder in het septembernummer van Straatjournaal, de door dak- en thuislozen verkochte straatkrant van Kennemerland.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!