Zorg in de wijk

Zorg en ondersteuning in de wijk

Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen of wonen weer thuis. Dit alles vraagt om zorg en ondersteuning in de  wijk die is afgestemd op de individuele cliënt, waarbij een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. 

Meer informatie: Helen Passchier (voor Zuid Kennemerland en IJmond) en André de Jong (voor Amstelland en Meerlanden), telefoonnummer: 023 - 5322151 of mail: h.passchier@vbzkam.nl of a.dejong@vbzkam.nl.

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Wereld Suïcide Preventie Dag - De vraag van je leven
21-11-2018 12:11
Dit artikel verscheen eerder in het septembernummer van Straatjournaal, de door dak- en thuislozen verkochte straatkrant van Kennemerland.

Oplossingsgerichte workshops - aanbod VBZ
26-06-2018 13:06
In de wijk wordt door veel verschillende partijen samengewerkt aan belangrijke vraagstukken gericht op burgers en cliënten. Vaak komt men er onderling prima uit, soms is er voor specifieke onderwerpen iets extra’s nodig. Bureau VBZ organiseert workshops waarbij met alle betrokken partijen naar een gezamenlijke oplossing wordt gezocht.

Regionetwerk maakt zich sterk voor een gezond vitaal IJmond
08-06-2018 09:06
Met positieve gezondheid als vertrekpunt, bundelen GGD Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Dijk en Duin, het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, ZONH, Socius, Woningbouwcoöperatie Woonopmaat, en Bureau VBZ hun krachten om samen te bouwen aan duurzame goede gezondheid voor alle inwoners van de regio Midden-Kennemerland.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!