Tactisch overleg

Het Tactisch Overleg bestaat uit alle zorgbemiddelaars van de VVT-instellingen en medewerkers van het loket nazorg van het Spaarne Gasthuis. Dit overleg komt 6 x per jaar bijeen. Op de agenda staan  onderwerpen met betrekking tot zorgbemiddeling en cliënten-/patiëntenlogistiek. Ook nieuwe wet- en regelgeving en beleidsregels staan op de agenda. Door kennis en informatie te delen met elkaar wordt beleid vertaald naar de uitvoeringspraktijk van de organisaties.   

Contactpersoon is Helen Passchier Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 - 5322151.