Proeftuin Zero Suïcide

Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 1900 mensen als gevolg van suïcide. Daarom is 113 Zelfmoordpreventie landelijk gestart met een aanpak – Supranet Community genaamd – waarbij op 4 pijlers acties worden ingezet om het aantal suïcides en –pogingen terug te dringen.

Wat is de Supranet Community?

Supranet staat voor suïcidepreventie actie netwerk. De ‘community’ zien wij als een groot en gevarieerd gezelschap van betrokken bestuurders en professionals vanuit een breed maatschappelijk speelveld die de handen uit de mouwen willen steken.  De aanpak is gebaseerd op een programma van de European Alliance Against Depression (EAAD) en wordt met succes toegepast in onder meer Canada en Groot-Brittannië. Omdat de resultaten in het buitenland enorm positief zijn, zijn in Nederland zes  Supranet Community ‘proeftuinen’ gestart. De andere proeftuinen zijn Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland en Groningen.

GGD Kennemerland, GGZ inGeest en samen Voor Betere Zorg (VBZ) zijn de initiatiefnemers  om de proeftuin in Kennemerland in te richten en daarmee de landelijke ambitie, om het aantal suïcides en –pogingen terug te dringen, mede vorm en inhoud te geven in onze regio. Ook wij dromen van een Kennemerland waar niemand radeloos en eenzaam sterft door zelfmoord.

De 4 pijlers  van het EAAD-model bestaan uit 1) huisartsentrainingen en verbeterde aanpak suïcidaliteit (keten/vangnet), 2) gatekeepers zoals het SWT, leraren, politie, loketmedewerkers UWV worden getraind in het signaleren en goed doorverwijzen van mensen met suïcidaal gedrag, 3) hoog risicogroepen en naasten worden nauw betrokken in de aanpak en 4) een publiekscampagne om awareness te creëren bij het grote publiek. Door de hele proeftuin heen loopt een grootschalig onderzoek, waarmee de resultaten van de interventies gemonitord kunnen worden.

Wilt u onderdeel uitmaken van de Supranet Community Kennemerland stuur dan een email naar: vbz@vbzkam.nl o.v.v. supranet

Aanpak en cijfers voor suïcidepreventie in regio Kennemerland

Contactpersoon is Helen Passchier Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 - 5322151.