Preventie

Preventie c.q. gezondheidspromotie

We worden steeds ouder, daardoor krijgen we tijdens ons leven vaker meer gezondheidsproblemen. Preventie wordt daarom steeds belangrijker, juist ook in de gezondheidszorg. In de zorg moet niet alleen aandacht zijn voor de behandeling van ziekten, maar zeker ook voor het bevorderen van gezondheid en preventie. Van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Op die manier kan de zorg een centrale positie in preventie innemen met verbindingen naar alle andere domeinen.

Wij zien het dan ook als onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht om het gebruik en de afhankelijkheid van professionele zorg en ondersteuning te helpen voorkomen c.q. te beperken. Om dat te realiseren werken wij steeds nauwer samen met andere partijen in de regio, zoals gemeenten, GGD en woningcorporaties.
Een voorbeeld (best practice) waar we al op samenwerken is ‘suïcidepreventie’: sinds 2016 vormen de GGD, GGZ inGeest en VBZ een coalitie om het aantal suïcides en –pogingen in Kennemerland met 30% terug te dringen.

Contactpersoon is Helen Passchier Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 - 5322151.

LAATSTE NIEUWS

Aanvraag ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid
27-06-2018 05:06
De kosten van vermijdbaar uitval en uitstroom zijn hoog. Organisaties die werk maken van preventie weten dat preventie rendeert.

Regionetwerk maakt zich sterk voor een gezond vitaal IJmond
08-06-2018 09:06
Met positieve gezondheid als vertrekpunt, bundelen GGD Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Dijk en Duin, het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, ZONH, Socius, Woningbouwcoöperatie Woonopmaat, en Bureau VBZ hun krachten om samen te bouwen aan duurzame goede gezondheid voor alle inwoners van de regio Midden-Kennemerland.

Kosteloos vitaliteitsprogramma voor werknemers
29-05-2018 12:05
Je wilt goed voor je medewerkers zorgen en ze vooral behouden voor jouw organisatie. Maar hoe staan ze in hun werk, vinden ze nog een goede balans tussen werk en privé en beschikken ze over voldoende energie?

DOCUMENTEN


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!