Trendanalyses

De VBZ heeft in 2005, 2011 en 2012 trendrapporten opgesteld, telkens voor de periode tot 2025. De rapporten geven alleen een regionale prognose van een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen en beperkingen. Het trendrapport 2013 borduurt hierop voort. Het bevat geactualiseerde demografische gegevens en gedetailleerde gegevens over de ontwikkeling van een aantal chronische aandoeningen. Het regionale zorggebruik is een nieuw hoofdstuk in het rapport. Het rapport is gebaseerd op veelal landelijk beschikbare gegevens en vertaald en berekend naar deze regio.

LAATSTE NIEUWS

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.

Vektis publiceert informatie over het zorggebruik per gemeente
30-06-2016 13:06

Mismatch dreigt tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn
08-11-2015 13:11
Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema