Onderzoek

Om de juiste afwegingen te kunnen maken is betrouwbare informatie nodig: toegesneden op de eigen situatie (regio). Vanuit VBZ worden relevante onderzoeken vertaald naar en ontsloten voor de regio en waar nodig onderzoeken zelf uitgevoerd, eventueel met andere partijen. De thema’s hiervoor worden intern bepaald.

Meer informatie: André de Jong, telefoonnummer: 023 - 5322151 of mail: a.dejong@vbzkam.nl.

 

Thuis wonen met dementie in de regio KAM: gedetailleerde prognoses en resultaten groepsinterviews

Mensen met dementie blijven langer thuis wonen, ook in de regio KAM. Twee belangrijke vragen voor zorgaanbieders hierbij zijn:

  1. Waar wonen ze? Nu en in de toekomst?
  2. En wat willen ze?

Het antwoord op die vragen is van belang voor een efficiënte inzet van de juiste zorg op de plaats waar deze nodig is. 

  1. Prognoses van thuiswonende mensen met dementie per postcode 4 (1e vier posities postcode) gebied in de regio KAM. Deze zijn gebaseerd op gegevens van 372 huisartsenpraktijken met 1.476.965 ingeschreven patiënten.
    Hier kunt u voor 2016, 2020, 2030 en 2040 opzoeken wat het verwachte aantal thuiswonende mensen met dementie de voor u relevante gemeenten of delen van gemeenten (tot op 1e 4 posities postcode).
  2. De resultaten van een aantal groepsgesprekken met zowel mensen met dementie als mantelzorgers van mensen met dementie aan de hand van een aantal open vragen met als kernvraag “Heeft u het nog naar uw zin thuis”?

  Lees hier het volledige rapport

 

LAATSTE NIEUWS

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.

Thuis wonen met dementie in de regio KAM: gedetailleerde prognoses en resultaten groepsinterviews
30-01-2017 12:01
Het rapport Dementie/Alzheimer in de KAM-regio biedt zorgaanbieders informatie om het benodigde aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag, door de benodigde faciliteiten met de juiste capaciteit dichtbij de burger te realiseren.

Mismatch dreigt tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn
08-11-2015 13:11
Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).

DOCUMENTEN


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!