GRIP

GRIP is een periodiek overleg van partijen die zich bezighouden met onderzoek en analyse: naast VBZ zijn er deelnemers uit gemeente Haarlem en Velsen, ZONH, GGD Kennemerland en zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. In het overleg vindt afstemming plaats over geplande en lopende onderzoeken en worden kansen voor samenwerking onderzocht.

Meer informatie: André de Jong, telefoonnummer: 023 - 5322151 of mail: a.dejong@vbzkam.nl.