Zorg & Sociaaldomein

Zorg & Sociaal Domein is een van de twee programma's van samen Voor Betere Zorg. In verschillende netwerken en overleggen geven de leden van VBZ samen vorm aan het beleid rond vraagstukken in het domein van zorg en welzijn.

Op bestuurlijk niveau ligt het accent op (sub)regionale oriëntatie:

  • Gezamenlijke visie en strategieontwikkeling in de zorg, met financiers en andere stakeholders
  • Ondersteunen van het netwerk om de bestuurlijke invloed te versterken
  • Speelveld en spelregels bepalen voor tafels, ketens, netwerken, projecten
  • Ondersteund vanuit onderzoeksanalyses & rapportages

Op tactisch niveau  ondersteunen we coalitievorming van partijen in sociaal en zorgdomein op relevante thema’s, zodat deze partijen elkaar kunnen versterken in samenwerking, innovatie en kennisdeling.  Het gaat o.a. om projecten, netwerken en ketens rond (clusters van) aandoeningen / thema’s/doelgroepen elk gericht op een concreet resultaat: knelpunten oplossen, verbeteringen bereiken vanuit ‘patient journey’, cliënt- of ander perspectief.  Dit levert voeding voor de agenda op bestuurlijk niveau.

Thema's:

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Inspirerende bijeenkomst over nieuwe wetgeving in de zorg
11-12-2018 11:12
Op woensdag 21 november vond in het Dolhuys in Haarlem een invitational conference plaats over nieuwe wetgeving in de zorg.

Wereld Suïcide Preventie Dag - De vraag van je leven
21-11-2018 12:11
Dit artikel verscheen eerder in het septembernummer van Straatjournaal, de door dak- en thuislozen verkochte straatkrant van Kennemerland.

Nieuwe wetgeving in de zorg: samen optrekken
01-11-2018 10:11
In 2020 worden drie nieuwe wetten binnen de zorg van kracht: • Wet zorg en dwang • Wet verplichte GGZ • Wet forensische zorg


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!