Zorg & Sociaaldomein

Zorg & Sociaal Domein is een van de twee programma's van samen Voor Betere Zorg. In verschillende netwerken en overleggen geven de leden van VBZ samen vorm aan het beleid rond vraagstukken in het domein van zorg en welzijn.

Op bestuurlijk niveau ligt het accent op (sub)regionale oriëntatie:

  • Gezamenlijke visie en strategieontwikkeling in de zorg, met financiers en andere stakeholders
  • Ondersteunen van het netwerk om de bestuurlijke invloed te versterken
  • Speelveld en spelregels bepalen voor tafels, ketens, netwerken, projecten
  • Ondersteund vanuit onderzoeksanalyses & rapportages

Op tactisch niveau  ondersteunen we coalitievorming van partijen in sociaal en zorgdomein op relevante thema’s, zodat deze partijen elkaar kunnen versterken in samenwerking, innovatie en kennisdeling.  Het gaat o.a. om projecten, netwerken en ketens rond (clusters van) aandoeningen / thema’s/doelgroepen elk gericht op een concreet resultaat: knelpunten oplossen, verbeteringen bereiken vanuit ‘patient journey’, cliënt- of ander perspectief.  Dit levert voeding voor de agenda op bestuurlijk niveau.

Thema's:

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Trends Volkgezondheid in KAM regio
26-06-2018 13:06
Het trendscenario van de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018 ten aanzien van lichamelijke aandoeningen en verstandelijke en psychiatrische beperkingen is vertaald naar de KAM regio.

Oplossingsgerichte workshops - aanbod VBZ
26-06-2018 13:06
In de wijk wordt door veel verschillende partijen samengewerkt aan belangrijke vraagstukken gericht op burgers en cliënten. Vaak komt men er onderling prima uit, soms is er voor specifieke onderwerpen iets extra’s nodig. Bureau VBZ organiseert workshops waarbij met alle betrokken partijen naar een gezamenlijke oplossing wordt gezocht.

Regionetwerk maakt zich sterk voor een gezond vitaal IJmond
08-06-2018 09:06
Met positieve gezondheid als vertrekpunt, bundelen GGD Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Dijk en Duin, het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, ZONH, Socius, Woningbouwcoöperatie Woonopmaat, en Bureau VBZ hun krachten om samen te bouwen aan duurzame goede gezondheid voor alle inwoners van de regio Midden-Kennemerland.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!