Zorg & Sociaaldomein

Zorg & Sociaal Domein is een van de twee programma's van samen Voor Betere Zorg. In verschillende netwerken en overleggen geven de leden van VBZ samen vorm aan het beleid rond vraagstukken in het domein van zorg en welzijn.

Op bestuurlijk niveau ligt het accent op (sub)regionale oriëntatie:

  • Gezamenlijke visie en strategieontwikkeling in de zorg, met financiers en andere stakeholders
  • Ondersteunen van het netwerk om de bestuurlijke invloed te versterken
  • Speelveld en spelregels bepalen voor tafels, ketens, netwerken, projecten
  • Ondersteund vanuit onderzoeksanalyses & rapportages

Op tactisch niveau  ondersteunen we coalitievorming van partijen in sociaal en zorgdomein op relevante thema’s, zodat deze partijen elkaar kunnen versterken in samenwerking, innovatie en kennisdeling.  Het gaat o.a. om projecten, netwerken en ketens rond (clusters van) aandoeningen / thema’s/doelgroepen elk gericht op een concreet resultaat: knelpunten oplossen, verbeteringen bereiken vanuit ‘patient journey’, cliënt- of ander perspectief.  Dit levert voeding voor de agenda op bestuurlijk niveau.

Thema's:

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe wetgeving in de zorg: samen optrekken
01-11-2018 10:11
In 2020 worden drie nieuwe wetten binnen de zorg van kracht: • Wet zorg en dwang • Wet verplichte GGZ • Wet forensische zorg

Themasessie zorg, welzijn, met burgemeester, wethouders en raadsleden Aalsmeer
29-10-2018 16:10
Op 17 oktober vond in de Oude Veiling in Aalsmeer een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen burgemeester, wethouders en raadsleden van Aalsmeer en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en de vrijwilligerscentrale.

Inspirerende bijeenkomst zorg, welzijn, wethouders en raadsleden Amstelveen
29-10-2018 15:10
3 oktober 2018 werden 3 thema's onder begeleiding van gespreksleiders aan drie verschillende tafels besproken, waarbij de aanwezige wethouders en raadsleden langs de tafels rouleerden.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!