Zorg & Sociaaldomein

Zorg & Sociaal Domein is een van de twee programma's van samen Voor Betere Zorg. In verschillende netwerken en overleggen geven de leden van VBZ samen vorm aan het beleid rond vraagstukken in het domein van zorg en welzijn.

Op bestuurlijk niveau ligt het accent op (sub)regionale oriëntatie:

  • Gezamenlijke visie en strategieontwikkeling in de zorg, met financiers en andere stakeholders
  • Ondersteunen van het netwerk om de bestuurlijke invloed te versterken
  • Speelveld en spelregels bepalen voor tafels, ketens, netwerken, projecten
  • Ondersteund vanuit onderzoeksanalyses & rapportages

Op tactisch niveau  ondersteunen we coalitievorming van partijen in sociaal en zorgdomein op relevante thema’s, zodat deze partijen elkaar kunnen versterken in samenwerking, innovatie en kennisdeling.  Het gaat o.a. om projecten, netwerken en ketens rond (clusters van) aandoeningen / thema’s/doelgroepen elk gericht op een concreet resultaat: knelpunten oplossen, verbeteringen bereiken vanuit ‘patient journey’, cliënt- of ander perspectief.  Dit levert voeding voor de agenda op bestuurlijk niveau.

Thema's:

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Netwerk Kwetsbare Ouderen Zuid-Kennemerland
25-04-2019 14:04
We nodigen de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland die zich nog niet hebben aangesloten graag uit om mee te doen.

Technologie en innovatie
25-04-2019 14:04
Technologische innovaties zoals domotica, apps, software en robotica worden steeds belangrijker in de zorg. Het aanbod van onderwijs past zich hier op aan.

Inspirerende bijeenkomst over nieuwe wetgeving in de zorg
11-12-2018 11:12
Op woensdag 21 november vond in het Dolhuys in Haarlem een invitational conference plaats over nieuwe wetgeving in de zorg.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!