*|MC:SUBJECT|*

NIEUWSBRIEF SECTORPLAN ZORG REGIO KAM

Het doel van het Sectorplan Zorg is om medewerkers voor te bereiden op en te ondersteunen bij de grote veranderingen die op de sector af komen.Vijftien zorgorganisaties in de regio KAM doen mee aan het Sectorplan. Deze eerste nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle betrokkenen bij het Sectorplan in de regio KAM.

Cofinanciering
Door hun deelname aan het Sectorplan ontvangen de vijftien zorgorganisaties in de regio KAM cofinanciering van het Agentschap SZW. Het betreft financiering voor opleidingen gericht op competentieontwikkeling en opscholing op MBO- en HBO-niveau. De looptijd is van 1 september 2014 tot 1 september 2016. Voor BBL en HBO Duaal opleidingen geldt een verlenging van 12 maanden, tot 1 september 2017.  

Voortgang
De registratie van opleidingen in het projectregistratie systeem SABA verloopt voorspoedig. Er staat voor ruim één derde van het totale budget aan opleidingen geregistreerd. Dit is een mooi resultaat voor de eerste acht maanden van de 24 maanden looptijd. Dank en complimenten aan degenen die hier zo hard aan hebben gewerkt. 

Veranderingen
De gehanteerde voorwaarden en regels veranderen regelmatig. Het is aan te raden om altijd contact op te nemen met Lilian van El indien er vragen of veranderingen zijn of als er sprake is van opleidingen die mogelijk passen binnen het Sectorplan. Lilian houdt hiervoor een wachtlijst bij. Als er budget vrijkomt neemt zij contact op met de eerstvolgende op de wachtlijst.   

Agentschap SZW
Op 16 maart jl. heeft VBZ bezoek gehad van het Agentschap SZW. Onderwerpen van gesprek waren de voortgang en realisatie van opleidingen, de administratieve verwerking in SABA en knelpunten. De registratie van BBL en HBO Duaal opleidingen is eenvoudiger dan de registratie van de overige opleidingen. Het aanvragen van offertes en het verzamelen van loonstroken en presentielijsten blijkt veel tijd te kosten.
In september zal VBZ een voortgangsrapportage en een verzoek voor een herbeschikking indienen. De herbeschikking betreft een goedkeuring voor een verschuiving van aantallen deelnemers per maatregel (soort opleiding).

Kosten overhead Sectorplan 
Er is een transparante begroting opgesteld voor de kosten die voor de overhead van het Sectorplan worden gemaakt. De kosten zijn ruim aangehouden om achteraf geen tekorten te hoeven melden. De kosten worden gedekt door een bijdrage van SZW en een bijdrage van de deelnemende organisaties. De hoogte van de bijdrage van SZW  is het hoogst bij 100% realisatie van de opleidingen. Bij een lagere realisatie valt de bijdrage van SZW lager uit en dienen er meer kosten te worden doorberekend aan de organisaties. 

Meer informatie over het Sectorplan Zorg voor deze regio leest u op onze website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lilian van El.
 

 


Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven    e-mail voorkeuren    bekijk deze email in je browser

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*