Over VBZ

VBZ, samen Voor Betere Zorg!Logo samen Voor Betere Zorg

Samen werken aan zorg en ondersteuning voor mensen en door mensen in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

VBZ heeft twee pijlers:

  • Zorg & Sociaal Domein
  • Arbeidsmarkt, HRM en Opleidingen

De uitgangspunten van VBZ:

  • Zorgkwaliteit staat voorop
  • Van afwachtende patiënt naar mondige cliënt
  • Bijdragen aan de kwaliteit van leven in de regio
  • Goede en geïnspireerde medewerkers zijn cruciaal

Informatie delen
Wij realiseren goede samenhang en afstemming binnen de zorgketens in onze regio. Daarbij hoort een efficiënte en zorgvuldige overdracht van informatie.

Regie en netwerk
VBZ zal met de inzet en inbreng van alle leden krachtig inhoud blijven geven aan de programmalijnen. Als de regisseur van het netwerk voor zorg en ondersteuning in de regio, en als belangrijke en inspirerende ontmoetingsplek voor alle leden en medewerkers.

Samenwerking met partners in de regio
VBZ hecht veel belang aan een goede samenwerking met andere organisaties zoals gemeenten, verzekeraars, woningcorporaties, vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties. Daarom zit VBZ aan de regionale overlegtafels op gebied van Wonen, Welzijn en Zorg en Arbeidsmarktvraagstukken.

Statement
Samen sterk. Samen beter. Vanuit die gedachte ontstond in 1996 de Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ). De meeste zorgaanbieders uit de regio Midden- en Zuid-Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn aangesloten bij de VBZ. Aanvankelijk vonden onze leden elkaar in de wens de nadruk te leggen op het thema Arbeidsmarkt, HRM en Opleidingen. Samen nadenken over en acteren op de arbeidsmarkt is immers effectiever en goedkoper. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot brede imago- en voorlichtingscampagnes en tot de lancering van Infopunt Zorg, met informatie over onder andere werken en leren in de zorg en een uitgebreide en actuele vacaturebank. Later kwamen daar de programmalijnen Basiszorg en Specialistische Zorg, en Wonen Welzijn Zorg bij.  Lees hier ons statement.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de meerwaarde van het lidmaatschap van de VBZ? Of wilt u zich aansluiten? Neem dan contact met ons op via vbz@vbzkam.nl

Werkplannen en Jaarverslagen