beeld scholing.jpgScholing zorgprofessionals

update: 20 april 2020

Wij zijn bezig de behoefte aan scholing in de regio in kaart te brengen. De behoefte bij de zorgorganisaties lijkt op dit moment nog niet zo groot, maar wij willen een structuur opzetten waarin mensen snel kunnen instromen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg behouden blijft.

De uitvraag wordt op dit moment binnen het ontwikkelnetwerk opleiden gedaan en richt zich op alle sectoren binnen zorg en welzijn. De eerste reacties laat zien dat er bij sommige organisaties een behoefte is op inhoud en opzet scholing, maar ook ontvangen wij aanbod van docenten voor scholing.

Landelijk is het aanbod van scholing en alle informatie daaromheen gebundeld op een speciale pagina 'crisisscholing' op de website extrahandenvoordezorg.nl.

Onderaan deze pagina vind je ook meer informatie over digitale ondersteuning en de vergoeding van inwerk- en scholingskosten voor de zorgvrijwilligers die nu tijdens de coronacrisis extra en versneld ingezet worden.

Contactpersoon scholing zorgprofessionals

Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl | 023 - 3032 247


 

Vanwege de coronacrisis bieden diverse partijen extra hulp door het gratis beschikbaar stellen van e-learnings en andere digitale hulpmiddelen. Sommigen rechtstreeks beschikbaar, anderen zijn beschikbaar via een gratis inlog (zonder persoonsgegevens) of via de mail.

E-learnings

 • Module 'Corona en de zorgprofessional': 134 gratis modules, waaronder een module 'Corona en de zorgprofessional': hoe ga je als zorgprofessional om met het coronavirus? Hoe voorzie je mensen die vragen hebben van informatie? Bron: All You Can Learn.
 • Micro e-learning module over handhygiëne: opfrissen van kennis over handen wassen, het gebruik van handalcohol en de 5 momenten van handhygiëne. Bron: Bohn Stafleu van Loghum. Let op: Bohn Stafleu van Loghum heeft ook alle corona gerelateerde content op de sites Nursing, Zorgvisie, Zorg+Welzijn en Kinderopvangtotaal vrij beschikbaar gesteld.

 • Profportaal Zorg: 55 essentiële e-learning modules en ondersteunende informatie over de meest voorkomende vragen en issues rondom COVID-19. Bron: Noordhoff Professional.

 • Een module ‘COVID-19 coronavirus’ voor professionals in verpleging, verzorging, thuiszorg en huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn er 27 compacte opfriscursussen beschikbaar gesteld. Bron: ZorgLeren

 • Om verpleegkundigen in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-19 patiënt, heeft het Erasmus MC speciaal hiervoor Virtual Reality instructiefilms ontwikkeld. Bron: Lifesciencesandhealth010

 • Een Serious Game Infectiepreventie om jezelf te trainen in het toepassen van de juiste voorgeschreven (hand)hygiëne. Bron: InThere en de Reinier de Graafgroep

 • E-learning modules voor internisten; materialen die ingaan op algemeen internistische aspecten van werken op de afdeling Interne Geneeskunde. Bron: Nederlandse Internisten Vereniging

 • Infolearn, openbaar kennisplatform voor online COVID-19-training. Dit openbare kennisplatform biedt direct, zonder enige vorm van registratie, toegang tot ruim honderd e-learningmodulen van ExpertCollege, en wordt op korte termijn aangevuld met ontwikkelde blended leertrajecten van onder andere Meander Medisch Centrum. Bron: Infolearn

 • Free Learning biedt gratis e-learning modules aan die handig kunnen zijn rondom het coronavirus: handhygiene in verpleeghuizen, handhygiene in de thuiszorg en BRMO in de thuiszorg (het voorkomen van de verspreiding van Bijzonder Resistente Micro-Organismen). Bron: Free Learning

 • E-learning met 400 chirurgische modules voor het OK-team. De Academy bevat het volledige opleidingscurriculum van AIOS chirurgie, modules voor operatieassistenten en coassistenten. Onderwerpen zijn onder meer chirurgische procedures, anatomie, OK-apparatuur en vaardigheden. Bron: Incision

Protocollen, richtlijnen en procedures

Daarnaast is er diverse informatie, zoals protocollen, richtlijnen, draaiboeken en procedures, beschikbaar. Hieronder tref je een overzicht aan van materialen.

 • Algemeen
 • Ziekenhuizen
 • VV&T
 • Thuiszorg
 • Huisartsen
 • Gehandicaptenzorg
 • Palliatieve zorg

Algemeen

 •  KICK-portaal: 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen. Bron: Vilans.
 • Nursing: Live-blog en diverse artikelen gerelateerd aan het coronavirus. 

Ziekenhuizen

 • Crisisscholing Ziekenhuizen: voorbeeldinstructies voor crisisscholing om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken binnen ziekenhuizen. Bron: Projectgroep 'Extra handen aan bed', met dank aan JWC en CWZ.
 • Richtlijnen voor zorgmedewerkers binnen ziekenhuis. Advies over de wijze waarop het ziekenhuis het beste kan omgaan met de inzet van zorgprofessionals die 1. recent in één van de risicogebieden met circulatie van het nieuwe coronavirus zijn geweest of 2. in het ziekenhuis mogelijk in (onbeschermd) contact zijn geweest met een patiënt die besmet bleek met het nieuwe coronavirus. Bron: NVZ en RIVM
 • In samenspraak met het NVIC bestuur heeft een aantal collega’s uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het OLVG, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haaglanden MC een op ARDS- en corona problematiek geënte opfriscursus gemaakt. Deze cursus bestaat uit drie delen en duurt ca. 1,5 uur. De cursus is bedoeld voor alle artsen die mee gaan werken op de intensive care afdeling en hun kennis willen opfrissen. Bron: Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • t.a.v. de training en voorbereiding op de werkplek heeft het Erasmus MC in een razendsnel tempo met Xpertise een werkplekleeroplossing geïntroduceerd voor 9 rollen. Dit zijn rollen voor zorgprofessionals die zich kunnen voorbereiden op hun andere rol,b.v. de anesthesiemedewerker op de IC etc..

  Al deze kennis en inhoud wordt ook landelijk beschikbaar gesteld. Om alle kennis vooral te delen en te voorkomen dat meerderen het wiel gaan uitvinden hebben zij de interne website ook opengezet voor externen.

  Externen kunnen zich registreren en dan met hun hun account gratis inloggen.

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

 • Deel 1"Een draaiboek Covid 19 voor verspreiding in verpleeghuizen. Uitleg waarmee (oud-)zorgprofessionals of andere ondersteuners bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten met of verdacht van besmetting met het coronavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: Projectgroep "Extra handen aan het bed"
 • Informatie van Zorgvoorbeter over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies), coronavirus in de thuiszorg en informatie over dementie en isolatie.

Thuiszorg

 • Deel 1: draaiboek wijkverpleging Covid-19 waarmee (oud)zorgprofessionals bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten (verdacht van) besmetting met het cornavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’
 • Deel 2: procedure en noodscholingspakket COVID-19 waarmee (oud)zorgprofessionals bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten (verdacht van) besmetting met het coronavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’
 • Een instructiefilm over het aan- en uittrekken van beschermende materialen bij klanten thuis. De film is een afgeleide van het Icare protocol Coronavirus COVID-19 in thuiszorg en gebaseerd op de inzichten en beschikbare richtlijnen t/m 20 maart 2020. Bron: Icare Zorg

Huisartsen

Gehandicaptenzorg

Palliatieve zorg

Digitale ondersteuning

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. 

 • Digivaardig in de zorg: Digitale vaardigheden voor medewerkers en cliënten.
 • Ministerie van VWS: Een overzicht van digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning op afstand, informatie over extra financiële mogelijkheden, landelijke hulplijnen, enz.

Onze collega werkgeversorganisatie WGV Zorg & Welzijn biedt aan alle zorginstellingen in Nederland gratis praktische hulpmiddelen ter ondersteuning van de digivaardigheden en biedt de komende weken gratis webinars aan over diverse onderwerpen:

 • Beeldbellen met cliënten patiënten: 6 en 9 april (30 minuten)
 • Coachen van minder digivaardige collega’s: 16 april (60 minuten)
 • Zelf digivaardiger worden: 20 april (30 minuten)
 • Programma aanpak digitale vaardigheden: 1 mei (60 minuten)
Suzanne Verheijden verzorgt deze gratis webinars. Aanmelden 
 

Vergoeding inwerk- en scholingskosten

Via het landelijke initiatief www.extrahandenvoordezorg.nl hebben zich landelijk inmiddels ruim 20.000 mensen aangemeld! In de praktijk is voor deze groep vaak een bepaalde vorm van (bij)scholing nodig voordat zij ingezet kunnen worden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader hiervan besloten, om een bijdrage te leveren in de inwerk- en scholingskosten van dit tijdelijke extra zorgpersoneel. Hiertoe wordt een extra categorie toegevoegd aan de subsidie SectorplanPlus. De subsidie wordt achteraf verstrekt via vaste vergoedingsbedragen voor de scholingstrajecten van deze extra tijdelijke instroom. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Bezoek de website van SectorplanPlus

Contactpersoon SectorplanPlus

Maurits Follender | m.follendergrossfeld@vbzkam.nl | 023 - 3032797