zorg-voor-de-zorg.pngRegionaal contactpunt - matching vraag en aanbod zorgpersoneel

update: 28 april 2020

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Daarmee wordt de vraag naar tijdelijke inzet van (gediplomeerde) medewerkers dan ook steeds groter. Tegelijkertijd zien we dat mensen in grote getalen hun hulp aanbieden na oproepen via social media, waaronder veel (oud)verpleegkundigen en (oud)verzorgenden.

Personeel nodig of personeel over?

Ben je op zoek naar (tijdelijk) extra handen binnen jouw organisatie? Daarvoor is een landelijk coördinatiepunt opgezet. Je kunt de behoefte aan extra capaciteit centraal melden door het formulier in te vullen op de website extrahandenvoordezorg.nl. Klik daar op aanmelden organisatie.

logo. extra handen voor de zorg  klein.jpg

Heb je medewerkers beschikbaar of contacteren mensen jullie rechtstreeks? Wijs hen dan ook op de website extrahandenvoordezorg.nl en laat hen aanmelden via de link aanmelden zorgmedewerkers. Iedereen die hier wordt aangemeld of zichzelf aanmeldt, komt in de landelijke database. Vanuit deze database komt iemand weer terecht bij ons regionaal contactpunt.

Wij informeren wekelijks de organisaties in onze regio. Heb je nog geen informatie ontvangen of heb je nog vragen over de matching? Neem dan contact op met het regionaal contactpunt.

Wij vinden het belangrijk om de zorgvrijwilligers betrokken te houden bij de organisaties in de de regio. Daarom hebben wij hen 20 april een update gestuurd.

Update matching visueel 202004028 zonder logo kleuren ipz_.png

Contactpersoon regionaal contactpunt

Monique Beentjes | contactpunt@vbzkam.nl | 023 – 53 22 151

Zorgvrijwilligers nu en in de komende weken beschikbaar

Wij hebben een grote hoeveelheid zorgvrijwilligers beschikbaar. Wij merken dat de vraag nog niet heel groot is, maar kijk ook goed naar de komende weken.

Het aanbod van zorgvrijwilligers is zeer divers denk aan artsen; A(N)IOS, specialisten en huisartsen, maar ook medisch studenten op HBO/WO niveau. Er zijn kandiaten met een GGZ achtergrond en diverse assistenten, maar ook helpende, verzorgende en verpleegkundige (HBO en MBO).

De vrijwillige zorgmedewerkers sluiten niet allemaal direct aan op de gaten die in de roosters vallen en zijn ook niet direct inzetbaar, maar willen heel graag helpen. Daarvoor is iets extra’s nodig misschien korte scholing (e-learning of on the job).

Een andere optie is om naar jobcarving te kijken. Hierbij splits je bestaande functies op om zo ruimte te creëren bij huidige medewerkers. Je kunt hierbij denken aan het op splitsen in verpleegkundige handelingen en andere eenvoudigere handelingen. Deze laatste kun je dan door vrijwillige zorgmedewerkers laten uitvoeren die niet meer de recente werkervaring in de zorg hebben.Ook kun je artsen (in opleiding) of medisch (WO/HBO) studenten inzetten op activiteiten waar zij goed in zijn.

Prioriteringskader VWS ten aanzien van matching

In principe wordt alle vraag en aanbod binnen onze regio bij elkaar gebracht. Er kunnen dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een prioriteringskader opgesteld:

  1. Prioritering binnen regio’s: De acute zorg (in ziekenhuizen, ambulances, haps), verpleeghuiszorg en wijkverpleging krijgen voorrang. Hetzelfde geldt voor tijdelijke initiatieven gericht op extra capaciteit voor coronapatiënten, zoals zorghotels en noodhospitalen. Voor de overige sectoren in de zorg geldt dat alleen wordt gematcht op medische beroepen (van niveau 2 tot de artsen).
  2. Prioritering tussen regio’s: De regio’s met de donkerste kleuren op de coronaviruskaart van het RIVM hebben prioriteit. Dit beeld wordt verrijkt met besluiten van de LNAZ en de PG-crisisorganisatie. Op basis van die besluiten prioriteert de minister naar regio, op basis van een voorstel van MEVA.

* Extrahandenvoordezorg.nl
Extrahandenvoordezorg.nl wordt gedragen door alle partners. De projectleiding ligt bij RegioPlus, de koepelorganisatie van werkgeversorganisaties in samenwerking met de regionale contactpunten. In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden pakt samen Voor Betere Zorg dit op. Via deze link komt u bij de 'Veelgestelde vragen' en op de pagina Kwaliteit vindt u veel informatie over het op peil houden van de zorg gedurende deze crisis.

Onboarding tijdelijk zorgpersoneel

Via initiatieven als Extrahandenvoordezorg wordt tijdelijk zorgpersoneel ingezet tijdens de coronacrisis. Deze mensen zijn nog niet bekend met uw organisatie, maar moeten wel snel aan de slag kunnen. Zorgvuldige onboarding is daarom cruciaal, juist nu.

We helpen hierbij met het document 'Onboarding extra handen in coronatijd'. Hierin vind je praktische tips en een checklist voor de onboarding van tijdelijke extra handen in coronatijd.

Aanvullende informatie

Naast 'Onboarding extra handen in coronatijd' kunt u gebruik maken van de volgende informatie:

  • In het document 'Samen heel blijven', ontwikkeld door COVID-19 Extra Handen, vind je tips en adviezen voor de mentale gezondheid van medewerkers, teams en teamleiders.
  • In het project 'Groeten uit de Zorg' heeft Utrechtzorg in twee documenten informatie en tips verzameld over de onboarding van vakantiekrachten. Deze informatie is bruikbaar in de huidige situatie waarbij eveneens tijdelijke krachten worden ingezet.
  • Download de visuele samenvatting en bekijk de terugblikvideo van de masterclass-serie over Onboarding met Yes! We Connect via Utrechtzorg.

Bron: Utrechtzorg - met dank aan Matteo Kooman (matteo@bureau-owl.nl) en WZW.

Hulp bieden door niet-zorgprofessionals

De website extrahandenvoordezorg.nl richt zich op de inzet van (oud)zorg professionals. Mensen zonder ervaring en/of opleiding in de zorg kunnen hun interesse om bij te springen kenbaar maken via de actie ‘ready 2 help’ van het Rode Kruis. 

Vrijwilligers (niet-zorgprofessionals) nodig?

Heb je als zorgorganisatie behoefte aan extra vrijwilligers die niet-zorggerelateerde taken kunnen uitvoeren? Stuur je vraag dan naar: service@redcross.nl. Dan krijg je z.s.m. reactie.