parking-219767_1280.jpgParkeervoorzieningen zorgmedewerkers

Update: 1 april 2020

Gedurende de corona crisis voorzien diverse gemeenten in speciale parkeervoorzieningen voor zorgmedewerkers. Op deze pagina vind je een overzicht van de voorzieningen per gemeente.

Parkeren Amstelveen

In navolging van Gemeente Amsterdam geeft ook Gemeente Amstelveen tijdelijk een gratis parkeervergunning aan zorgpersoneel.

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?
De regeling geldt voor medewerkers[1] in de volgende instellingen/organisaties indien de werkzaamheden vallen in een betaald parkeergebied in Amstelveen:

 • Apotheek
 • Huisartspraktijk
 • Ziekenhuis
 • Verpleeg- of verzorgingstehuis
 • Thuiszorg/-wijkverplegingsorganisaties
 • Fysiotherapie
 • Instelling voor hulp-bij-huishouden en begeleiding in kader van WMO
 • Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten, somatiek, NAH, GGZ
 • Welzijnsorganisaties
 • Scholen, kinderopvang en Noodopvang 0 tot 14
 • GGD
 • Jeugdhulpinstellingen incl. Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen

[1] Het betreft hier niet alleen het directe personeel in vitale beroepen, maar tevens personeelsleden die nodig zijn om het werk in de vitale sectoren mogelijk te maken en die hinder ondervinden van de aangepaste OV-dienstregeling. Te denken valt aan ondersteunende diensten als schoonmaak en beveiliging. De werkgever kan ook voor deze personeelsleden een aanvraag doen.


Voorwaarden
Deze regeling geldt in ieder geval zo lang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn.

Hoe kan de vergunning worden aangevraagd?

 • De werkgever kan de kentekens mailen naar parkeren@amstelveen.nl. Binnen 1 werkdag krijgt de aanvrager de bevestiging dat de parkeervergunning verstrekt is.
 • Voor vragen kunnen werkgevers direct contact opnemen met het team parkeren van de gemeente, bij voorkeur per email: parkeren@amstelveen.nl of bellen met 020-540 4885.

Gemeente Haarlem

Werknemers die een cruciaal beroep uitoefenen, niet thuis kunnen werken en met de auto naar hun werk moeten, mogen tot 1 juni gratis parkeren in Haarlem. Voor de gemeentelijke parkeergarages kan een pas worden aangevraagd. Voor de betaald parkeerzones buiten het centrum kan een tijdelijke vergunning worden verkregen.

Vanaf 1 april 2020 kunnen de aanvragen worden ingediend. Deze worden zo snel mogelijk in behandeling genomen. Op de website van de gemeente Haarlem vind je onderaan bij veel gestelde vragen meer informatie over het doen van de aanvraag.

samen Voor Betere Zorg heeft in navolging van de besluiten in gemeenten Amsterdam en Amstelveen aangedrongen op eenzelfde besluit door gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem verklaart: "Om het risico op besmetting te verkleinen is aan het personeel gevraagd om niet met het openbaar vervoer naar werk te komen. Het verzoek om te voorzien in gratis parkeervoorzieningen is ingewilligd, omdat het werk noodzakelijk is om de samenleving draaiende te houden en het belangrijk is dat de bezetting in deze beroepsgroepen in orde is."