Over samen Voor Betere Zorg

VBZ strategisch netwerk.jpg

Samen sterk, samen Voor Betere Zorg!

Wij zijn als vereniging een interactief strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties met een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

  • Door goed en efficiënt samen te werken, onderling en met externe partijen zoals gemeenten en onderwijs. Wij zijn een krachtig samenwerkingsverband. Wij verbinden, inspireren en versterken elkaar.
  • Door de regionale zorgketens goed te organiseren met focus op preventie, gezondheid en eigen regie van de cliënt.
  • Door met elkaar een aantrekkelijke sector te vormen voor huidige en nieuwe zorg- en welzijnsprofesionals. Wij gaan voor goed werkgeverschap.

Wij hebben met onze leden onze strategie voor de periode van 2019-2023 bepaald. In deze periode gaan wij met focus en doelgerichtheid aan de slag met 4 thema's:

  • Arbeidsmarkt in balans
  • De juiste zorg op de juiste plek
  • Sociale en technologische innovaties
  • Inclusieve samenleving
Wil je meer weten hoe wij als vereniging werken? Klik dan op onderstaande linken, die verwijzen naar informatieve pagina's.
Bestuur en Organisatie
Onze leden
Contact

Lidmaatschap

Er zijn ruim 30 zorg- en welzijnsorganisaties bij onze vereniging aangesloten. Zij zien de meerwaarde van lidmaatschap, samen ben je sterker en kun je met meer slagkracht complexe vraagstukken oppakken.

Heb je interesse in lidmaatschap van onze vereniging? Zoek dan contact met onze directeur Ad Warnar, hij gaat graag vrijblijvend met je in gesprek.

Jaarverslagen