Over samen Voor Betere Zorg

VBZ strategisch netwerk.jpg

Samen sterk, samen Voor Betere Zorg!

Wij zijn als vereniging een interactief strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties met een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

 • Door goed en efficiënt samen te werken, onderling en met externe partijen zoals gemeenten en onderwijs. Wij zijn een krachtig samenwerkingsverband. Wij verbinden, inspireren en versterken elkaar.
 • Door de regionale zorgketens goed te organiseren met focus op preventie, gezondheid en eigen regie van de cliënt.
 • Door met elkaar een aantrekkelijke sector te vormen voor huidige en nieuwe zorg- en welzijnsprofesionals. Wij gaan voor goed werkgeverschap.

Wij hebben met onze leden onze strategie voor de periode van 2019-2023 bepaald. In deze periode gaan wij met focus en doelgerichtheid aan de slag met 4 thema's:

 • Arbeidsmarkt in balans
 • De juiste zorg op de juiste plek
 • Sociale en technologische innovaties
 • Inclusieve samenleving
Wil je meer weten hoe wij als vereniging werken? Klik dan op onderstaande linken, die verwijzen naar informatieve pagina's.
Bestuur en Organisatie
Onze leden
Contact

Lidmaatschap

Er zijn ruim 30 zorg- en welzijnsorganisaties bij onze vereniging aangesloten. Zij zien de meerwaarde van lidmaatschap, samen ben je sterker en kun je met meer slagkracht complexe vraagstukken oppakken.

Voordelen lidmaatschap

Als jouw organisatie lid is van de vereniging samen Voor Betere Zorg profiteer je van diverse voordelen en krijg je toegang tot specifieke netwerken:

 • Je speelt een actieve rol in de regionale aanpak van vraagstukken en knelpunten binnen de sector zorg en welzijn.
 • Je sluit je aan bij het strategisch netwerk en trekt samen met andere organisaties binnen jouw (deel)sector op in het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt en verdere ontwikkeling van cliëntgerichte zorg.
 • Je kunt gratis vacatures plaatsen op het online platform infopuntzorg.nl.
  (Vanuit dit platform wordt actief werken en leren in zorg en welzijn gepromoot, zowel online op social media als offline met ons presentatieteam op markten, hardloopevenementen, beurzen en middelbare scholen. Ook sluiten wij aan op de landelijke Ik Zorg-campagne van het ministerie van VWS.)
 • Je hebt toegang tot werkgroepen en platforms. Kennis delen binnen deze platforms wordt als zeer waardevol ervaren.
 • Je wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten, workshops, conferenties, waar je geïnformeerd wordt over ontwikkelingen binnen de zorg en specifiek over de arbeidsmarkt. Bijeenkomsten van samen Voor Betere Zorg worden gemiddeld met een 8 beoordeeld.
 • Zaken die lastig zijn om als organisatie alleen te organiseren of op te lossen, kunnen in gezamenlijkheid tot een beter resultaat leiden. Samen ben je in staat een sterke lobby te voeren op regionaal (beleids)niveau.
 • Bestuurders trekken samen op rond bepaalde thema’s, het onderlinge contact wordt zo versterkt en in de regio weten bestuurders elkaar beter te vinden.

Heb je interesse in lidmaatschap van onze vereniging? Zoek dan contact met onze directeur Ad Warnar, hij gaat graag vrijblijvend met je in gesprek.

Jaarverslagen