baby-shoes-3390464_1920.jpg

Kinderopvang tijdens de Coronacrisis


Update 17 december: Noodopvang Kinderopvang en Buiten Schoolse Opvang (BSO), i.k.v. Coronacrisis voor Zorgmedewerkers.


Scholen en kinderopvangorganisaties in Haarlem zijn van 16 december 2020 tot en met in ieder geval 17 januari fysiek gesloten. Scholen organiseren onderwijs op afstand in deze periode. Ouders met een cruciaal beroep kunnen, wanneer zij zelf geen opvang in hun eigen netwerk hebben, terecht bij de kinderopvang en de scholen binnen de reguliere openingstijden van deze organisaties voor noodopvang.

De landelijke maatregelen zijn bedoeld om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders te beperken; het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuiswerkt. Het sluiten van de kinderopvang en onderwijs draagt hieraan bij. De kinderopvang en het onderwijs sluiten niet vanwege de besmettingsrisico’s.

Onderwijs, kinderopvang, CJG en gemeente werken samen om de (nood-) opvang en onderwijs op afstand zo goed mogelijk te regelen.

Lees hierover meer op de website van de gemeente Haarlem.

Contactpersoon samen Voor Betere Zorg: Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl | 023 - 3032 247

 

Afbouw Noodopvang

De Noodopvang Kinderopvang en Buitenschoolse opvang is per 8 juni 2020 afgebouwd. Op 8 juni stopte de noodopvang overdag.


Wat zijn de kosten?

Bij het schrijven van deze update is nog niet vanuit alle gemeenten de aangepaste werkwijze aangegeven en of de noodopvang in de periode 8 juni tot 1 juli kosteloos is. Het is dus raadzaam dat de ouders voor het aanmelden en voor het gebruik maken ervan alles goed navragen bij betrokken gemeente en opvang organisatie! Vergoeding van kosten geldt op voorwaarde dat de opvang geregistreerd is bij de Landelijk Register Kinderopvang. Dit geldt ook voor de opvang via gastoudergezinnen.

 

Kunnen zorgmedewerkers die tot nu toe geen relatie met een kinderopvangorganisatie of BSO hebben gehad, ook nog steeds een beroep doen op de nood-opvang?

Ja, ook deze kinderen kunnen geplaatst worden, bijvoorbeeld in geval de vaste privé oppas ziek wordt.

 

Maakt het uit waar het kind woont?

Het heeft de voorkeur kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen gemeente op te vangen. De woonplaats van het kind is bij voorkeur leidend. Men zoekt met de betreffende ouders naar een geschikte oplossing.

 

Hoe vindt regionale informatie-uitwisseling en afstemming plaats tussen de kinderopvang en de zorgwerkgevers?

De Kinderopvang is aangesloten op de veiligheidsregio. Beleidsadviseurs van verschillende gemeenten stemmen daarnaast regelmatig met elkaar af. samen Voor Betere Zorg (via Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl) zal als’ linking-pin’ aandachtspunten, signalen en knelpunten vanuit zorg-werkgevers tussentijds bij de betreffende contactpersoon van de gemeente inbrengen.

Aanmelden:

 

Haarlem:

Voor vragen over noodopvang kan men bellen met Hero 023- 5123920 of OpStoom, 023-7009725.

De gemeente Haarlem heeft haar werkwijze t.a.v. de weekend- en nachtopvang bekendgemaakt. U vindt alle informatie over deze werkwijze op hun website, ook vindt u daar het aanmeldformulier aanvraag weekend- en nachtopvang.

 

Heemstede:

Heeft u noodopvang nodig?

Heeft u behoefte aan opvang buiten kantoortijden (weekend, avond en/of nacht) dan kunt u een mailtje sturen naar Noodopvang@heemstede.nl of bellen met 023- 548 56 45. Hier kunt u ook terecht voor vragen.


Zandvoort:

De Noodopvang loopt via basisschool en reguliere kinderopvang.

 

Beverwijk:

BSO: Aanmelden van kinderen 4-12 jaar via de basisschool.

Voor opvang van kinderen 2-4 jaar bij Peutercentra Beverwijk, via https://pcbeverwijk.nl/contact/

Voor opvang kinderen 0-2 jaar kinderopvangorganisaties of gastouderopvang. Ouders kunnen contact opnemen met de (dichtstbijzijnde) kinderopvangorganisatie of erkende gastouderopvang.

 

Heemskerk:

BSO: Via basisscholen of via Welschap

Kinderdagverblijven en BSO opvang bij Welschap. Aanmelden: klantenservice@welschap.nlof telefoonnummer: 0251-731731

 

Velsen: (werkt o.m. ook in IJmuiden, Velserbroek)

Voor BSO: Aanmelden van kinderen 4-12 jaar bij de basisschool Voor opvang van kinderen 0-4 jaar: via noodopvang@velsen.nl

 

Haarlemmermeer:

Voor de noodopvang kan men zich melden via opvang@haarlemmermeer.nl

 

Voor medewerkers woonachtig in Hillegom of omgeving in Zuid-Holland

Noodopvang voor ouders die hun kind laten opvangen door een gastouder bij Kroostopvang Gaat jouw kind normaliter naar een gastouder bij Kroostopvang en kan jouw gastouder niet opvangen? Neem dan contact met ons op, dat kan telefonisch door te bellen naar 0252-215835 of stuur een mail naar info@kroostopvang.nl Wij regelen voor jou een vervangende gastouder.

 

Noodopvang voor ouders die eerder geen gebruik maken van kinderopvang

 Maak jij geen gebruik van kinderopvang en heb jij dat nu wel nodig omdat je een zorgberoep hebt?  Woon je in Voorhout, Warmond, Sassenheim, Lisse of Hillegom: mail naar noodopvang@hltsamen.nl.

Woon je in Leiderdorp dan kan je contact opnemen met Floreokids. Tijdens kantoortijden te bereiken op telefoonnummer 071-5817777 of via de mail: info@floreokids.nl.

Woon je in Oegstgeest en heb je Noodopvang nodig Neem dan tijdens kantoortijden contact op met SKO telefoonnummer: 071-5159800 of via de mail:info@sko-oegstgeest.nl. Of neem contact op met Floreokids op telefoonnummer 071-5817777 of via de mail: info@floreokids.nl.

Heb je in Oegstgeest avond/weekend/nachtopvang nodig? Bel dan telefoonnummer 071-5159800.

Woon je in Leiden en heb je 24 uurs noodopvang nodig (of verwacht u dit in de toekomst nodig te hebben) maar niet met spoed (binnen 24 uur), vul dan een aanvraagformulier in via: aanmeldformulier 24 uurs noodopvang.Vragen kan je mailen aan: noodopvangkinderen@leiden.nl.

Heeft u met spoed (binnen 24 uur) opvang nodig, dan kunt u direct contact opnemen met het Noodloket 24 uurs noodopvang dat speciaal voor deze situatie is ingericht. U belt het Noodloket op het telefoonnummer: 071 516 5585.

LET OP: dit nummer alleen gebruiken in geval van een spoedaanvraag!

 

Voor medewerkers woonachtig in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel

Zij kunnen contact opnemen met SIGRA, Nicole Ranzijn, via e.mail: nranzijn@sigra.nl, tel: 06-58084628.


Voor medewerkers woonachtig in Zaandam/Zaanstad

Voor de noodopvang van kinderen met ouders in zorg-beroepen kan contact worden opgenomen met mw t.bruijn@zaanstad.nl, tel. 06-21282187