header afbeelding corona virus.jpgCorona regionale samenwerking

update: 30 maart 2020

Op deze pagina vind je alle informatie over de projecten die wij momenteel oppakken om de zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden gedurende deze coronacrisis te ondersteunen.

Gezien de recente ontwikkelingen hebben wij besloten alle fysieke bijeenkomsten te annuleren tot 1 juni.

Wij sturen wekelijks - iedere dinsdag - een nieuwsflits naar hr-managers, bestuurders, recruiters en communicatieadviseurs. Daarin praten wij jullie graag bij. Veel informatie uit deze nieuwsflits is op deze pagina te vinden. Hij wordt bijna dagelijks bijgewerkt.

Heb je behoefte aan bepaalde ondersteuning, of een specifiek project om op te pakken? Onderstaand kun je lezen met welke projecten wij momenteel bezig zijn, maar wij horen graag nog wat wij regionaal kunnen oppakken om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Contactpersoon verzoek tot ondersteuning

Ad Warnar | a.warnar@vbzkam.nl | 023 - 5322 151


Communicatie over Corona

Er is al veel ontwikkeld om mensen te informeren over corona. Renata Verloop heeft op haar website een mooi overzicht gemaakt van de diverse middelen die ontwikkeld zijn voor verschillende doelgroepen.

In de regionale media

Zaterdag 28 maart stond een interview met Ad Warnar en een aantal zorgvrijwilligers in het Noordhollands Dagblad.

Heb je vragen of aanvullingen voor deze pagina? Neem contact met ons op. 

Contactpersoon communicatie

Willeke de Weerd | w.deweerd@vbkzam.nl | 023 - 3032 242


zorg-voor-de-zorg.png

Regionaal contactpunt 

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Daarmee wordt de vraag naar tijdelijke inzet van (gediplomeerde) medewerkers dan ook steeds groter. Tegelijkertijd zien we dat mensen in grote getalen hun hulp aanbieden na oproepen via social media, waaronder veel (oud)verpleegkundigen en (oud)verzorgenden.

Wij coördineren het aanbod en de vraag naar zorgpersoneel vanuit het regionaal contactpunt voor de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Lees alles over de cijfers rond matching, de samenwerking met de landelijke organisaties, op de speciale pagina over dit regionale contactpunt.

Personeel nodig of personeel over?

Ben je op zoek naar (tijdelijk) extra handen binnen jouw organisatie? Daarvoor is een landelijk coördinatiepunt opgezet. Je kunt de behoefte aan extra capaciteit centraal melden door het formulier in te vullen op de website extrahandenvoordezorg.nl. Klik daar op aanmelden organisatie.

Contactpersoon regionaal contactpunt

Monique Beentjes | contactpunt@vbzkam.nl | 023 – 53 22 151


Scholing zorgprofessionals

Wij zijn bezig de behoefte aan scholing in de regio in kaart te brengen. De behoefte bij de zorgorganisaties lijkt op dit moment nog niet zo groot, maar wij willen een structuur opzetten waarin mensen snel kunnen instromen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg behouden blijft. De uitvraag wordt op dit moment binnen het ontwikkelnetwerk opleiden gedaan en richt zich op alle sectoren binnen zorg en welzijn. De eerste reacties laat zien dat er bij sommige organisaties een behoefte is op inhoud en opzet scholing, maar ook ontvangen wij aanbod van docenten voor scholing.

Landelijk is het aanbod van scholing en alle informatie daaromheen gebundeld op een speciale pagina 'crisisscholing' op de website extrahandenvoordezorg.nl.

Contactpersoon scholing zorgprofessionals

Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl | 023 - 3032 247

E-learning zorgprofessionals

Er is een e-learning module ontwikkeld waarmee een zorgprofessional kennis opdoet over het coronavirus COVID-19. De e-learning kan je gratis volgen in 20 minuten en is specifiek bedoeld voor zorgprofessionals, je hoeft alleen een account aan te maken.

Deze cursus bevat de volgende onderdelen:

  •     Context COVID-19
  •     Preventieve maatregelen
  •     Persoonlijke hygiëne
  •     Besmetting, en dan?
  •     Aanspreken en… angst is niet nodig
Ga naar de E-learning COVID-19 coronavirus voor zorgprofessionals

Afstemming zorgcapaciteit

VVT-sector

In de VVT-sector zijn de beschikbare locaties voor cohortverpleging van corona patiënten in de regio geïnventariseerd. Het heeft concreet opgeleverd dat in Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer op 3 locaties in verpleeghuizen verpleegafdelingen worden vrijgemaakt voor cohortverpleging zodat de capaciteit in de veiligheidsregio Kennemerland opgeschaald kan worden indien nodig. 

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg wordt onderzocht en uitgewerkt hoe de aansluiting bij de ROAZ-structuur (= regionale acute zorgketen) en het overleg met de GGD/GHOR geïntensiveerd kan worden. Soortgelijke ontwikkelingen en behoeften worden voor de GGZ-sector gepolst en opgehaald.  

Afstemming zorgcapaciteit

Helen Passchier | h.passchier@vbzkam..nl | 023 - 3032 794


Openbaar vervoer en parkeren

In delen van Nederland blijkt dat er initiatieven zijn om vervoer te organiseren voor zorgprofessionals die problemen hebben met woon-werkverkeer door het verminderde aanbod van openbaar vervoer. Wij inventariseren bij de organisaties in de regio in hoeverre dergelijke problemen spelen. Dit lijkt nog niet het geval, veelal vindt men zelf al oplossingen.
 
Daarnaast kampen sommige organisaties met problemen van vervoer van cliënten. De financiering is niet altijd duidelijk. Wij zijn bezig om hier meer zicht op te krijgen, zodra hier meer over bekend is, is dit op deze pagina te lezen.
 
De gemeente Amsterdam en gemeente Amstelveen hebben inmiddels gratis parkeervergunningen afgegeven voor zorgpersoneel. Gemeente Haarlem verstrekt woensdag 1 april informatie over hun voorzieningen. Zij zijn voornemens gratis pasjes voor de parkeergarages en parkeervergunningen af te geven. Zodra wij concrete informatie hebben, dan vind je dat op de speciale pagina 'parkeren'.

Contactpersoon openbaar vervoer en parkeren

Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl | 023 - 3032 247

Extra subsidie voor SET | digitale zorg op afstand 

Het Ministerie van VWS heeft besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een tijdelijk coronaloket voor digitale zorg op afstand. Per aanvraag is € 50.000 beschikbaar.

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten en voor hun mantelzorgers ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000,- waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook kun je het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

Ondersteuning bij aanvraag

Inge Muller | i.muller@vbzkam.nl | 06 – 212 54 537 


Kinderopvang

Afgelopen weken zijn verschillende vragen over de kinderopvang bij samen Voor Betere Zorg binnengekomen. We hebben op hoofdlijnen in beeld gebracht hoe het in de regio gaat met de noodopvang bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van zorgmedewerkers. Met verschillende grotere kinderopvangorganisaties, en de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en Beverwijk is contact geweest.
Wij hebben een overzicht 'kinderopvang tijdens coronacrisis' met een FAQ en aanmeldpunten gemaakt of download de notitie kinderopvang en noodopvang.

Contactpersoon kinderopvang

Wilma Jansen | w.jansen@vbzkam.nl | 023 - 3032 247


Hulp bieden door niet-zorgprofessionals

De website extrahandenvoordezorg.nl richt zich op de inzet van (oud)zorg professionals. Mensen zonder ervaring en/of opleiding in de zorg kunnen hun interesse om bij te springen kenbaar maken via de actie ‘ready 2 help’ van het Rode Kruis. 

Vrijwilligers (niet-zorgprofessionals) nodig?

Heb je als zorgorganisatie behoefte aan extra vrijwilligers die niet-zorggerelateerde taken kunnen uitvoeren? Stuur je vraag dan naar: service@redcross.nl. Dan krijg je z.s.m. reactie.