*|MC:SUBJECT|*

preventie

Proeftuin Zero Suïcide in Kennemerland gestart

Op 8 september jl. vond in ’t Spant in Bussum de inspirerende conferentie ‘Samen voor Leven’ plaats. De conferentie werd georganiseerd door 113Online, NS en ProRail. Deze partijen hebben de handen ineengeslagen om te gaan staan voor het terugdringen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland.. Lees meer...

platform GZ

SAM SAM

Samen doen samen delen. Onder dat motto organiseerde het VBZ-platform Gehandicaptenzorg in Spoorzicht, een werkcentrum van Ons Tweede Thuis, een conferentie voor medewerkers van de 10 aangesloten organisaties. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Uitbetaling voorschot op subsidie Sectorplan

Vrijwel alle deelnemende zorginstellingen ontvangen eind september/begin oktober 2016 een eerste voorschot op de subsidie. Zij komen hiervoor in aanmerking zodra tenminste 50% van het gereserveerde subsidiebedrag is gerealiseerd. Lees meer...
bekijk het korte instructie filmpje nu

wonen welzijn zorg

Marktplaats van Vernieuwing - Samenwerking Amstelland

Op maandagmiddag 19 september jl. waren ca. 65 mensen bijeen om te spreken over vernieuwende initiatieven rondom zorg en ondersteuning in de regio Amstelland, met als doel informeren, ondersteunen en inspireren tot transformatie en samenwerking. Lees meer...

aRBEIDSMARKT, hrm EN SCHOLING

Intersectorale matching

In 2015 ondertekenden meer dan 50 partijen op de regionale arbeidsmarkt de intentieverklaring om samen te werken met de sector Zorg en Welzijn. Een van de initiatieven die daaruit is voortgevloeid is het verkennen van intersectorale samenwerking. Lees meer...

zorgketens en netwerken

Voor de Stilte

8 Oktober is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. In het kader hiervan organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg een aantal activiteiten, waaronder een filmavond op 5 oktober as. in de Luifel in Heemstede. Lees meer...

wonen welzijn zorg

Werkconferentie sociaal domein IJmond

Onder de titel ‘Samen in gesprek over de toekomst’ heeft op 5 september jl. een werkconferentie sociaal domein plaatsgevonden in de regio IJmond . Einde van de middag en begin van de avond kwamen bijna 200 mensen af op een goed georganiseerde bijeenkomst door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

INSPIRATIEBIJEENKOMST SAMENSPEL IN ZORG 6 december 2016

Samen Voor Betere Zorg en de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. organiseren op 6 december 2016 een inspiratie-ochtend voor managers. Lees meer...

aRBEIDSMARKT, hrm EN SCHOLING

ambassadeurs gezocht voor het presentatieteam

Infopunt Zorg verzorgt presentaties over werken en leren in de zorg, op scholen in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ambassadeurs die het leuk vinden om voor een klas middelbare scholieren informatie over de zorgsector te geven en regelmatig op beroepenmarkten aanwezig te zijn. Lees meer...

agenda

BIJEENKOMSTEN:
31 oktober en 1 november 2016: ‘Morgen beter Zorgen’ Gezond & Zeker kennisdagen 2016

24 november 2016: VBZ Arbeidsmarktconferentie: Schrijf je script. Geef je de regie uit handen?

Overzicht van alle activiteiten van de VBZ in 2016 vindt u in onze Jaaragenda.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven e-mail voorkeuren bekijk deze email in je browser

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*