*|MC:SUBJECT|*
VBZ nieuwsbrief september 2018
View this email in your browser
VBZ NIEUWSBRIEF OKTOBER / NOVEMBER 2018
THEMASESSIE ZORG, WELZIJN, WETHOUDERS EN RAADSLEDEN GEMEENTE AALSMEER
Op 17 oktober vond in de Oude Veiling in Aalsmeer een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen burgermeester, wethouders en raadsleden van Aalsmeer en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en de vrijwilligerscentrale (Amstelring, Amstelland Ziekenhuis, GGZ inGeest, Kenter Jeugdhulp, Ons Tweede Thuis, Participe, Roads, Vrijwilligerscentrale Amstelland, Zorgcentra Meerlanden en Zorgcentrum Aelsmeer).
Lees het verslag →
VBZ-CONFERENTIE 'SAMEN OP ZOEK NAAR SCHARRELRUIMTE'
Donderdag 15 november organiseert VBZ de jaarlijkse conferentie. Dit jaar niet alleen over arbeidsmarkt maar ook over zorg, en dan met name het samenspel van een gezonde medewerker, gezonde organisatie en gezonde regio. Wacht niet meer te lang met aanmelden, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Lees verder →
START 'IK ZORG'-CAMPAGNE MET REGIONAAL CONTACTPUNT
Op 1 november 2018 is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn. Met Ik Zorg laten meer dan 600 professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol ons werk is. De campagne is een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met branche-, beroeps- en regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn en loopt tot 2021. Verschillende communicatiekanalen, zoals TV, radio, bioscoop en straatreclame, worden ingezet. Monique Beentjes is per 1 november aangesteld als coördinator van het regionaal contactpunt, om namens samen Voor Betere Zorg en Infopunt Zorg de toestroom van geïnteresseerden goed op te vangen.
Lees verder →
THUIS MET HERSENLETSEL EN DAN ...?
Ruim honderd wijkprofessionals uit zorg en sociaal domein waren maandagmiddag 1 oktober aanwezig in de Luifel te Heemstede bij de bijeenkomst “Thuis met hersenletsel”. Zij kregen informatie over de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Die gevolgen zijn lang niet altijd direct zichtbaar voor de buitenwereld, maar kunnen wel grote invloed hebben op het dagelijks leven.
Lees verder →
INSPIRERENDE BIJEENKOMST ZORG, WELZIJN, WETHOUDERS EN RAADSLEDEN AMSTELVEEN
Op 12 juli 2018 vond een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen de nieuwe raadsleden en wethouders van Amstelveen en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en de vrijwilligerscentrale. Op 3 oktober 2018 was de vervolgbijeenkomst en ging men met elkaar in gesprek over de ondersteuning van mantelzorg, de tekorten op de arbeidsmarkt en het versterken van wijken waarbij optimaal wordt samengewerkt met specialistische zorg.
Lees het verslag →
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 21 november is de Algemene Ledenvergadering van samen Voor Betere Zorg. Wij blikken terug op de resultaten die wij het afgelopen jaar samen hebben bereikt. Belangrijk agendapunt is daarnaast de strategie van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering in juni hebben we actuele vraagstukken opgehaald en hebben we besproken hoe we samen Voor Betere Zorg optimaal als platform kunnen inzetten. Die input is gebruikt voor het aanscherpen van onze strategie. Verder bespreken we het werkplan en de begroting voor 2019. Tijdens deze ledenvergadering nemen we afscheid van onze voorzitter Jan Bauer.
Aanmelden →
NIEUWE WETGEVING IN DE ZORG:
SAMEN OPTREKKEN
In 2020 worden drie nieuwe wetten binnen de zorg van kracht: de Wet zorg en dwang, de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. Deze nieuwe wetten vervangen de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), waarin is opgenomen dat gedwongen opname en dwangbehandeling is voorbehouden aan intramurale (GGZ-)organisaties. Dat betekent ook dat we op meer plekken in aanraking kunnen komen met kwetsbare burgers, mensen met afwijkend – en soms ook problematisch – gedrag.
Lees verder →
AGENDA
BIJEENKOMSTEN 2018
15 november 2018
21 november 2018
VBZ-Conferentie
Tijd: 9.00-17.00 uur
Locatie: Sociëteit de Vereeniging, Haarlem

Meer informatie
ALV samen Voor Betere Zorg
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: 't Dolhuys, Haarlem

Meer informatie
21 november 2018
29 november 2018
Invitational Conference
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Locatie: 't Dolhuys, Haarlem
Meer informatie
Werksessie Ik Zorg-campagne
Tijd: 9.00 - 10.30 uur
Locatie: volgt
Meer informatie
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u graag veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze mailing

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*