*|MC:SUBJECT|*
VBZ nieuwsbrief mei 2019
View this email in your browser
VBZ NIEUWSBRIEF MEI 2019
TERUGBLIK REGIOPRAAT
Behoud en inzetbaarheid zorgprofessionals

Tijdens de RegiopRAAT op donderdag 18 april bij Nieuw Unicum in Zandvoort is verkend wat nodig is voor behoud en versterken van de zorgprofessionals.
Resultaten eerste kwartaal 2019
Nadat eind februari tijdens de RAAT van Bestuur het actieplan RAAT Zorg Werkt 2.0 werd vastgesteld, is de afgelopen maanden in de regio hard gewerkt, met focus en resultaatgerichtheid. We kunnen trots zijn dat op de resultaten van het eerste kwartaal. Tijdens deze RegiopRAAT deelden we deze kwartaalrapportage uit.
Lees verder →
AANMELDEN PARTICIPATIEPRIJS
Welke werkgever levert een topprestatie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? De deelnemende werkgevers moeten aan de nodige criteria voldoen. Zo moet er sprake zijn van een modern en transparant HRM-beleid. De werkgever spant zich bij het vervullen van vacatures buitengewoon in voor bijzondere doelgroepen. En de werkgever draagt het idee achter ‘inclusief werkgeven’ proactief uit.
Lees verder →
THUIS MET HERSENLETSEL, HOE VERDER?
In het kader van de Brain Awareness Week organiseerde het CVA-netwerk Haarlem e.o. op 16 maart in Haarlem een informatiebijeenkomst voor thuiswonende mensen met hersenletsel en hun naasten, getiteld ‘Thuis met hersenletsel, hoe verder?’ Met ruim 45 bezoekers was de zaal van Wijkcentrum De Wereld goed gevuld.
Lees verder →
ZORG.IK? CARRIÈREBEURS
Geslaagde beurs met ruim 400 enthousiaste bezoekers
De bezoekers waren divers, maar ‘belangstellend en gemotiveerd’, zo werd gezegd door de aanwezige werkgevers. Een bezoeker gaf aan: "Na jaren administratief werk gedaan te hebben, weet ik nu dat ik een BBL-traject wil doen in de gehandicaptenzorg, nu alleen nog een werkgever vinden waar ik aan de slag kan met mijn opleiding.”
De werkgevers en bezoekers gaven de beurs een mooie 7,8 en gaven aan uit te kijken naar een tweede editie volgend jaar.

Lees verder →
IK ZORG CAMPAGNE 
Om aan te sluiten bij het ijkpunt van 1 mei voor jongeren die een studie moeten kiezen, is op 1 april vanuit IK Zorg een jongerencampagne gestart voor de twijfelaars en late kiezers. De campagne duurt tot 1 mei en maakt alleen gebruik van online middelen: commercial voor jongeren van 20 seconden, kort filmpje van 6 seconden, voor op Instagram en Snapchat en ‘carrousseladvertenties’ op de social media kanalen waar jongeren voornamelijk gebruik van maken. In de online campagne voor jongeren worden echte zorg- en welzijnsprofessionals in opleiding gebruikt.
Vanaf 1 juni gaat Ik Zorg aandacht besteden aan het thema behoud. De precieze invulling van deze ‘flight’ is nog niet bekend.
Binnenkort meer informatie over de specifieke activiteiten die vanuit deze regio worden opgepakt. Wil je hieraan deelnemen, laat dit dan weten.
NETWERK KWETSBARE OUDEREN
De juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment

Kwetsbare ouderen zijn meer dan hun ziekte of aandoening. In het Netwerk Kwetsbare Ouderen Zuid-Kennemerland staat de mens centraal. Alle partijen die bij kwetsbare ouderen betrokken zijn – professionals én vrijwilligers – doen mee. Daar komen pragmatische oplossingen uit die werken. Voor 2019 zet het netwerk daarom in op uitbreiding. Carolien Koning, voorzitter van de regiegroep: “We nodigen de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland die zich nog niet hebben aangesloten graag uit om mee te doen.”
Lees verder →
INCLUSIEVE OPGAVE LISSERBROEK
Op 7 maart organiseerde VBZ in Lisserbroek samen met gemeente Haarlemmermeer en samenwerkende grondeigenaren een bijeenkomst waarbij de volgende vraag centraal stond: hoe kunnen we als zorg- en welzijnsaanbieders, grondeigenaren, gemeente en vertegenwoordigers van het dorp bij de huidige grootschalige bouwplannen samen invulling geven aan de inclusieve opdracht, zodat ook kwetsbare burgers zich er thuis mogen voelen? Deelnemers bekeken een grote kaart met in beeld gebracht hoe het er uit kan gaan zien. Na een introductie door gemeente en grondeigenaren gingen deelnemers met elkaar in gesprek.
Lees verder →
INFOPUNTZORG.NL
In de maand maart is de website door de ZORG.IK? Carrièrebeurs druk bezocht. Ook zijn de afgelopen periode verbeteringen ingevoerd waardoor vacatures beter weergegeven worden op de website. Dit blijft een continue proces. Hierbij enkele cijfers wat betreft het bezoek van deze website:
  • De website is in de maand maart ruim 7000 keer bezocht.
  • De losse vacatures op deze website zijn ruim 2300 keer bezocht.
  • De vacaturebank is ook bijna 2000 keer bezocht.
  • De knop ‘solliciteren’ is in de maand maart 161 keer aangeklikt.
TECHNOLOGIE EN INNOVATIE
Programma Digivaardig in de Zorg en onderwijs in de regio

Technologische innovaties zoals domotica, apps, software en robotica worden steeds belangrijker in de zorg. Het aanbod van onderwijs past zich hier op aan. Lees op onze website welke mooie initiatieven hier in de regio al bestaan. Komende jaren is technologie en innovatie een van de thema's waar wij als vereniging mee aan de slag gaan.
Lees verder →
KENNISMAKING HAARLEMMERMEER MET ZORG EN WELZIJN
Vijftien raadsleden en een wethouder maakten kennis met veertien zorg- en welzijnsaanbieders in Haarlemmermeer…
De bijeenkomst op 9 april bij locatie Hoofdweg van Ons Tweede Thuis werd druk bezocht. Na een korte introductie door de wethouder Mieke Booy en Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis gaven de aanwezige zorg- en welzijnsaanbieders ieder een korte pitch over hun organisatie.
Lees verder →
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST WERKZOEKENDEN
Na het grote event de “ZORG.IK? Carrièrebeurs” in het 1e kwartaal van 2019 nu weer een kleine variant. De interesse van mogelijke nieuwe medewerkers vraagt continu aandacht, daarom organiseert samen Voor Betere Zorg samen met het Werkgeversservicepunt Zuid- Kennemerland en IJmond weer een bijeenkomst voor mensen die zich willen oriënteren op een carrière in de zorg. We rollen de rode loper voor ze uit! Op donderdag 13 juni van 18.00 – 20.00 uur zetten wij de deuren open voor herintreders en carriereswitchers. Jullie zijn er toch ook bij?
Meer informatie bij coördinator Monique Beentjes | m.beentjes@vbzkam.nl | 023-3032790
SAMEN STERKER, SAMEN VOOR BETERE ZORG
Sterker met ... Joceline Kranenburg

In elke editie van deze nieuwsbrief willen wij de lezers nader laten kennismaken met onze medewerkers. Dit keer: Joceline Kranenburg. Kortgeleden gestart als coördinator van het CVA/NAH netwerk in deze regio.
Lees verder →
AGENDA
BIJEENKOMSTEN 2019
6 juni 2019
13 juni 2019
Workshop werkgeversbranding
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: nog niet bekend
Informatie volgt nog
Workshop slim begeleiden
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Locatie: Nieuw Unicum, Zandvoort
Meer informatie
13 juni 2019
14 juni 2019   
Voorlichtingsbijeenkomst WSP
Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: nog niet bekend

 
Lectorale rede Lilian Linders
Tijd: 14.00-18.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Haarlem
Meer informatie
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u graag veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze mailing

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*