*|MC:SUBJECT|*
VBZ nieuwsbrief mei 2018
View this email in your browser
VBZ NIEUWSBRIEF MEI 2018
PRIVACY - AVG
Bureau VBZ
U heeft de afgelopen dagen veel mails ontvangen in verband met de inwerkingtreding van de AVG. Wij wijzen u erop dat wij uw gegevens in onze mailinglijst hebben staan. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie is aangesloten bij samen Voor Betere Zorg of omdat u zich ooit inschreef en op de hoogte wilde blijven van de activiteiten in zorg & welzijn in de regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden.

We gaan ervan uit dat u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, met daarin al het nieuws over de dienstverlening van VBZ samen Voor Betere Zorg, bijeenkomsten, stand van zaken omtrent projecten, subsidieregelingen, etc..
U kunt altijd gebruik maken van de link 'uitschrijven', onderaan de nieuwsbrief.


Privacy
Wij verzamelen uw gegevens enkel voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Klik hier voor onze volledige privacyverklaring.
PARTICIPATIE
Zorg & Sociaal domein

‘Participatie door cliënt/patiënt en inwoner, hoe doe je dat?'

Op 23 mei jl. vond in Heliomare een inspirerende bijeenkomst plaats over het thema ‘participatie’. Het initiatief voor deze bijeenkomst lag bij de Alliantie IJmond. Deze alliantie bestaat uit partners in de regio Midden-Kennemerland die de handen ineen geslagen hebben om samen te bouwen aan een duurzame en positieve gezondheid en zorg aan de inwoners van de regio.

Lees meer →
VITATLITEITSPROGRAMMA VOOR JOUW MEDEWERKERS?
Arbeidsmarkt

Je wilt goed voor je medewerkers zorgen en ze vooral behouden voor jouw organisatie. Maar hoe staan ze in hun werk, vinden ze nog een goede balans tussen werk en privé en beschikken ze over voldoende energie?
Door de tekorten gaat veel aandacht naar instroom en opleiden van personeel. Inzetten op instroom van nieuwe medewerkers is hard nodig, maar behoud is minstens zo belangrijk. Om deze reden heeft VBZ in samenwerking met Dijk & Van Emmerik een modulair vitaliteitsprogramma ontwikkeld.

Lees meer →
BESTAANDE EN NIEUWE SAMENWERKING IN ZUID-KENNEMERLAND
Zorg & Sociaal domein

Op 17 mei jl. kwam het brede bestuurlijke overleg van zorgaanbieders in Zuid Kennemerland – het RBS – bij elkaar in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Scheidend voorzitter Peter van Barneveld van het Spaarne Gasthuis, heeft het stokje overgedragen aan zijn opvolger, Ivo van Schaik.
Tijdens de bijeenkomst passeerden diverse samenwerkingsprojecten de revue. Sommige onderwerpen staan stevig in de steigers qua samenwerkingsstructuur en andere onderwerpen lenen zich voor verdere verkenning hoe de samenwerking verder te verbreden of vorm te geven. Voorbeeld van het laatste is de sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland, nam de deelnemers mee in de eerste stappen op weg naar samenwerking tussen politie, burgemeesters, GGD en GGZ-aanbieders.

Lees verder →
DOORONTWIKKELING SUPRANET COMMUNITY
Zorg & Sociaal domein

Op 8 mei jl. kwam de stuurgroep van de proeftuin Zero Suïcide, oftewel Supranet Community Kennemerland, bijeen. Onderwerp van gesprek was de eerste aanzet voor de evaluatie van de proeftuin, die in september 2018 afgerond wordt. De proeftuin is in september 2016 gestart met projectsubsidie van 2 jaar van 113 Zelfmoordpreventie.
De stuurgroep heeft al eerder aangegeven na 2 jaar door te willen gaan op de ingezette weg en in de vergadering van 8 mei zijn de contouren van die doorontwikkeling aangescherpt.

Lees verder →
OVERZICHT SUBSIDIES MET SUBSIDIEKAART
Arbeidsmarkt en onderwijs

RegioPlus heeft een subsidiekaart ontwikkeld. Deze kaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers met betrekking tot initiële op-, bij- en nascholing, instroom en behoud werknemers en innovaties. De kaart wordt regelmatig vernieuwd. Bekijk de actuele subsidiekaart hier.

RegioPlus: samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. RegioPlus vormt op het gebied van arbeidsmarkt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering.
INTRODUCTIE METHODIEK HOOI OP JE VORK
Zorg & Sociaal domein

Hooi op je vork is een methodiek specifiek en uniek voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel ambulant als op woonlocaties. De methodiek is ontwikkeld door Patty van Belle en zij loodste de deelnemers op de bijeenkomst van 24 april in vogelvlucht door de achtergronden en inhoud van de methodiek. Hooi op je vork is in 1999 ontstaan. In de periode daarvoor waren er nog geen ondersteuningsmethodieken speciaal voor mensen met NAH.
Lees verder voor het volledige verslag →
SECTORPLANPLUS
Arbeidsmarkt en onderwijs

Informatiebijeenkomst 2e tranche
Op donderdag 7 juni vindt van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over het SectorplanPlus 2e tranche.
Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de gestelde eisen aan de aanvraag, de deelnemers en de activiteiten en zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Locatie: kantoor VBZ, Schipholweg 1, 2034 LS, Haarlem.
Aanmelden is verplicht i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Workshop Subsidieregistratie SectorplanPlus
Op woensdag 4 juli van 13.30 tot 16:30 uur wordt een workshop gegeven over het registreren van de vereiste gegevens en documenten in het portal van SectorplanPlus.
Locatie: ViVa! Zorggroep, Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen Noord.
Ook hiervoor is aanmelden verplicht.

Aanmelden en meer informatie
Lilian van El
: l.vanel@vbzkam.nl
AGENDA
BIJEENKOMSTEN 2018
5 juni 2018
7 juni 2018
Themabijeenkomst Duurzaam meedoen
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: Nieuw Unicum, Zandvoort
Meer informatie
Informatiebijeenkomst SectorplanPlus
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Bureau VBZ, Haarlem
Meer informatie
4 juli 2018
5 juli 2018
Workshop subsidieregistratie
SectorplanPlus
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: ViVa! Zorggroep
Meer informatie
Workshop Zorg vormgeven
Zorg rondom de cliënt
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Bureau VBZ, Haarlem
Meer informatie
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u graag veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze mailing

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*