*|MC:SUBJECT|*
VBZ nieuwsbrief maart 2019
View this email in your browser
VBZ NIEUWSBRIEF MAART 2019
BEROEPSPROFIEL
HELPENDE EN HELPENDE PLUS

Regio KAM bepaalt mede richting

Over de rol van de Helpende in de zorg wordt al ruime tijd flink nagedacht. Hoe wordt de helpende ingezet in de verschillende domeinen binnen de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, en Thuiszorg. Wat heeft de medewerker nodig aan kennis, vaardigheden en competenties?
Lees verder →
STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING (SPP)
Inspiratiebijeenkomst

Handen en voeten geven aan SPP, het lijkt vaak zo’n taai proces. Maandag 28 januari konden zorgorganisaties in de kleurrijke omgeving van het Amsterdam Art Center leren van voorbeelden uit de praktijk en kennismaken met verschillende methodieken en SPP- en ICT-toepassingen. De sfeer van creativiteit en ondernemingszin bleek het nadenken over de strategische personeelsplanning te vergemakkelijken!
Lees verder →

GEZAMENLIJK UITSTROOMONDERZOEK VAN START
VBZ start samen met 12 andere regio’s een digitaal doorlopend uitstroomonderzoek. Daarmee trekken landelijk 219 werkgevers samen op in het structureel analyseren van vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Vanuit de regio KAM hebben 10 werkgevers zich aangemeld om te gaan starten in april 2019.
Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lotte Speelman, l.speelman@vbzkam.nl.


RAAT VAN BESTUUR
En ondertekening Convenant Werkgarantie zorg en welzijn
Op donderdag 28 februari is in het Haarlemmerhout Theater in Haarlem RAAT Zorg Werkt 2.0 toegelicht en vastgesteld tijdens de RAAT van bestuur. Daarna hebben we samen een mooie mijlpaal behaald: de bestuurders van 22 zorgorganisaties zetten hun handtekening onder het convenant ‘Werkgarantie in zorg & welzijn’. .
Lees verder →

WEEK VAN ZORG EN WELZIJN
Startschot Week van Zorg en Welzijn
Op 11 maart wordt het startschot van de landelijke Week van Zorg en Welzijn gegeven bij Paleis Soestdijk. Veertien vaandeldragers uit zorg en welzijn uit het hele land worden gehuldigd door ambassadeur Angela Groothuizen. Deze vaandeldragers vormen samen het kloppend zorghart van Nederland. Vanuit onze regio is Sean van der Stel de vaandeldrager: als zij-instromer en nog in opleiding werkt hij bij Woonzorgcentrum Heemswijk van ViVa! Zorggroep. Alle aanwezigen worden toegesproken door cabaretier Paul Haenen, die een korte preek geeft als zijn alter ego Dominee Gremdaat.
In de regio
In onze regio worden in de Week van Zorg en Welzijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals een open dag of een informatieavond. Hét grote evenement is de ZORG.IK? Carrièrebeurs op donderdag 14 maart in Haarlem.
TOEKOMSTGERICHT OPLEIDEN
Meer en anders

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst Toekomstgericht opleiden regio KAM op 7 februari. Aan de orde kwam de tweede regionale uitvraag Strategische Opleidingsplanning 2018 – 2021: welke MBO-, HBO- en WO-opleidingen worden komende jaren gevolgd, en hoeveel personen beginnen jaarlijks met een opleiding?
Lees verder →
WELKOM, GEZONDHEIDSCENTRA HAARLEMMERMEER
De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is
lid geworden van samen Voor Betere Zorg.
De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de overkoepelende organisatie van de gezondheidscentra Overbos,
Floriande en Drie Meren in Hoofddorp.
Lees verder →
SAMEN STERKER, SAMEN VOOR BETERE ZORG
Sterker met ... Monique Beentjes

In elke editie van deze nieuwsbrief willen wij de lezers nader laten kennismaken met onze medewerkers. Dit keer: Monique Beentjes. Als contactpersoon van Infopunt (Ik) Zorg kent zij de regio als geen ander.
Lees verder →
AGENDA
BIJEENKOMSTEN 2019
14 maart 2019
16 maart 2019
ZORG.IK? Carrièrebeurs
Tijd: 16.00-20.30 uur
Locatie: Provincie Noord-Holland hal
Meer informatie
Thuis met hersenletsel, hoe verder?
Locatie: Wijkcentrum De Wereld, Haarlem
Meer informatie
18 april 2019
Save the date
RegiopRAAT
Tijd: 13.00 - 17.30 uur
Locatie: Nieuw Unicum, Zandvoort
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u graag veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze mailing

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*