*|MC:SUBJECT|*

jeugdhulp

Officiële start Platform Jeugdhulp

Woensdag 8 februari tekenden een groot aantal aanbieders van Jeugdhulp een convenant om hun samenwerking in deze regio te bezegelen. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker startte aansluitend een conferentie over de schijnbare tegenstelling samenwerking - marktwerking. Lees meer...

zorg & sociaaldomein

Bijeenkomst tafel dementiezorg Zuid-Kennemerland

Op donderdag 16 februari kwamen de partijen bijeen die met elkaar in een sluitende aanpak rond dementiezorg kunnen voorzien. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het adviesrapport ‘Sluitend netwerk van voorzieningen aan kwetsbare ouderen. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Wel Zijn Markt: ontmoeten ontdekken ontzorgen

Een markt waar alle inwoners van Zuid-Kennemerland informatie en advies krijgen over de variatie en onvermoede mogelijkheden in het actuele aanbod van wonen, welzijn, zorg en voorzieningen. Op dit moment zijn al 60 kramen gereserveerd en dit aantal neemt nog steeds toe. Lees meer...

zorg & sociaaldomein

Stand van zaken proeftuin Zero Suïcide/Supranet Community

Sinds september vorig jaar is een aantal mensen in de regio, samen met 113 Zelfmoordpreventie, achter de schermen aan de slag om de community organisatorisch op te tuigen. En nu, in het eerste kwartaal 2017, zijn wij uit de startblokken gekomen en is een reeks van activiteiten in gang gezet. Lees meer...

aRBEIDSMARKT, hrm EN SCHOLING

Werkconferentie: Inclusief Ondernemen! Hoe? Zo!

Inclusief Ondernemen in de zorg betekent dat het doodnormaal is dat mensen met een beperking ook werknemers (kunnen) zijn in de zorginstellingen.Voor werkgevers in de zorg is dit geen gemakkelijke opgave in een tijd waarin de banen van mensen met de laagste opleidingsniveaus onder druk staan. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Factsheet onderwijsgegevens

Het potentieel aan ‘pas gediplomeerde’ zorg- en welzijnsmedewerkers zal de komende jaren kleiner zijn dan dat we gewend waren. Dat komt doordat er de afgelopen jaren minder instroom was bij de opleidingen. Hoe was dat in de regio? Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

maak kennis met kunde, kom kijken 13 tm 18 maart

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de Week van Zorg en Welzijn weer tot een groot succes te maken. Er is vanuit Bureau VBZ veel contact met de communicatie en/of HRM-afdelingen voor een goede afstemming. Een korte update Lees meer...

agenda

bijeenkomsten

Intersectorale matching. Vlieg er eens in of uit!’
Dinsdag 7 maart 2017 | 13.30 - 16.30 uur
De Hartekamp Groep, Gouden Zaal, Herenweg 5, 2105 MB Heemstede

Netwerkbijeenkomst toekomstbestendigheid en verduurzaming bij renovatie
voor zorgvastgoed verantwoordelijken, programma volgt.
6 april a.s. op locatie Bornholm (Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp) van 16:00 tot 18:00.

Overzicht van alle activiteiten van de VBZ in 2017 vindt u in onze Jaaragenda.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven e-mail voorkeuren bekijk deze email in je browser

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*