*|MC:SUBJECT|*

wonen welzijn zorg

De kracht van de persoonlijke ontmoeting

Begin februari kwamen bijna 40 deelnemers uit diverse geledingen van de zorg en ondersteuning uit de regio Amstelland bijeen. Motto was ‘het gebeurt in de wijk’.Twee prikkelende presentaties gaven de deelnemers stof tot nadenken. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Zo werkt Zorg: van 14 tm 19 maart

In deze regio doen ongeveer 50 locaties mee aan de Week van Zorg en Welzijn. Zo kan iedereen met eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er in de zorg- en welzijnssector gedaan wordt. Om de Week van Zorg en Welzijn bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen is er een krant verschenen en wordt de vijfdelige serie Heel Holland Zorgt uitgezonden. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

regionale mobiliteitsplatform, een update 

Op 25 augustus 2015 ondertekenden meer dan 50 partijen de intentieverklaring om samen te werken op de regionale arbeidsmarkt. Wat is er sinds die datum in gang gezet?. Lees meer... 

ketenzorg

Financiering palliatieve zorg 

Het Ministerie van VWS heeft een informatiekaart gemaakt over de drie leveringsvormen van palliatief terminale zorg (PTZ). Als de behandelend arts vaststelt dat de ingeschatte levensverwachting minder dan drie maanden is, komt men in aanmerking voor palliatief terminale zorg. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Garantiebanen in de zorg

De ‘koplopersgroep Social Return in de Zorg’ heeft in de laatste sessie stil gestaan bij de garantiebanen in het kader van de Participatiewet en wat dit betekent voor Zorg-  en Welzijnsinstellingen in onze regio. Lees meer... 

congres

Neem mijn stem serieus!

De LFB, belangenbehartiging door en voor mensen met een beperking, en vertegenwoordigers van cliëntenraden uit Midden- en Zuid Kennemerland organiseren een congres met als thema: Neem mijn stem serieus!. Lees meer...

agenda

Bijeenkomsten

Dinsdag 1 maart 10.00-11.30 Kick-off Vrijwillige inzet  
Maandag 9 maart 14.00-15.00 Kerngroep SAIN     
14 - 19 maart Week van Zorg en Welzijn
Overzicht van alle activiteiten van de VBZ in 2015 vindt u in de Jaaragenda

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven    e-mail voorkeuren    bekijk deze email in je browser

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*