*|MC:SUBJECT|*
VBZ nieuwsbrief december 2017
View this email in your browser
VBZ NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
MEER BEGRIP VOOR ONBEGREPEN GEDRAG
Zorg & Sociaal Domein

Symposium ‘Omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag in de zorg’ was groot succes
Mensen die erg onrustig zijn, verward zijn, zich agressief of manipulatief gedragen, verslaafd zijn, zichzelf verwonden of juist apathisch voor zich uitstaren. Het zijn voorbeelden van gedrag waar zorgprofessionals steeds vaker mee te maken krijgen. Hoe als zorgprofessional om te gaan met dit gedrag staat daarom erg in de belangstelling.
Lees meer →
STARTVERSIE RAAT ZORG WERKT IS KLAAR
Arbeidsmarkt

Binnen een periode van nog geen drie maanden hebben 35 organisaties in onze regio besloten om samen op te trekken in de aanpak van de personeelstekorten in de zorg. De intentieverklaring is getekend en de startversie van Zorg Werkt is klaar. Lees meer →
AD WARNAR NIEUWE DIRECTEUR BUREAU VBZ
samen Voor Betere Zorg

Het bestuur van samen Voor Betere Zorg heeft Ad Warnar benoemd tot nieuwe directeur van Bureau VBZ. Hij treedt per 1 februari 2018 in dienst. Hij volgt dan interim-directeur Ronald van Rooden op, die de directie heeft gevoerd sinds het afscheid van Tanja Ineke afgelopen oktober. Lees meer →
INSPIRERENDE BIJEENKOMST IN LIVING MUSEUM
PROJECT ZERO SUïCIDE

Zorg & Sociaal Domein

Op 6 december jl. heeft in het Living Museum een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de projectorganisatie van Zero Suïcide, het kernteam en de stuurgroep, uitgedaagd werd om aan de hand van een creatief proces de ambities en doelen voor 2018 e.v. te verbeelden en in te kleuren. Lees meer →
NETWERK KWETSBARE OUDEREN GAAT IN 2018 VAN START
Zorg & Sociaal Domein

In november jl. is in het bestuurlijk platform van 1e en 2e lijnszorgaanbieders in Zuid Kennemerland, het RBS, een voorstel geaccordeerd om in 2018 van start te gaan met het netwerk kwetsbare ouderen. Lees meer →
WELKOM IN DE ZORG
Arbeidsmarkt

Op uitnodiging van Infopunt Zorg en Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond bezochten op 20 november jl. 80 geïnteresseerden een voorlichtings-/matchings- bijeenkomst. Acht werkgevers uit de regio, het ROC Nova College en loopbaancoaches van Sterk in je Werk sloegen daarbij de handen ineen om geïnteresseerden te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden en het zetten van de passende stap. Lees meer →
AGENDA
BIJEENKOMSTEN 2018
15 FEBRUARI 2018
12 TM 17 MAART 2018
Duurzaam meedoen
'Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties


13:00 | Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165,
2042 XK Zandvoortm
Doet uw organisatie weer mee?Meld u nu aan!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u graag veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze mailing

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*