*|MC:SUBJECT|*

Basiszorg en specialistische zorg

Samen een vuist voor leven maken, op weg naar ‘Zero Suïcide’

‘In een (Kennemer)land waar niemand radeloos en eenzaam sterft door zelfmoord’ Als maatschappelijke partners in de regio willen wij het aantal suïcides terugdringen, met als ultieme ambitie: ‘Zero Suïcide’. Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

MAAK GEBRUIK VAN SCHOLINGSVOUCHERS VOOR WERKZOEKENDEN

Als een medewerker een opleiding wil volgen, kan gebruik worden gemaakt van een scholingsvoucher van UWV. De vouchers zijn beschikbaar voor alle werkzoekenden, die op zoek moeten naar een andere baan of een andere baan willen. Lees meer...

ZORGKETENS EN NETWERKEN

Themabijeenkomsten palliatieve zorg: er is nog plaats!

Het netwerk palliatieve zorg organiseert dit najaar twee themabijeenkomsten over zingeving in de palliatieve fase op 19 september en 14 november. De thema’s zijn: "Hoe maak je ruimte voor zingeving in de hectiek van de dag?" en "Hoe kijken mensen aan tegen de dood en het sterven zelf?". Lees meer...
bekijk het korte instructie filmpje nu

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Morgen beter Zorgen: Gezond & Zeker Kennisdagen 2016

Om ergocoaches en veiligheidscoaches te ondersteunen bij hun taak organiseert Gezond & Zeker ook dit jaar weer de Gezond & Zeker Kennisdagen! Tijdens de Kennisdagen, 31 oktober en 1 november in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, kunnen bezoekers allerlei workshops volgen en een bezoek brengen aan de uitgebreide informatiemarkt. Lees meer...

aRBEIDSMARKT, hrm EN SCHOLING

Cafer Yigit stelt zich voor

Sinds 15 augustus versterkt Cafer het Team Arbeidsmarkt.'In de afgelopen twintig jaar heb ik met name in de branche zorg en welzijn in diverse HR functies gewerkt. Mijn werkzaamheden binnen het vakgebied HR zijn in de loop van de jaren verschoven van de reguliere adviesfunctie naar beleid en evaluatieonderzoek.' Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Werkstress-tool

Werkstress is een groot probleem. Het veroorzaakt ruim een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim. Het voorkomen van werkstress is deels de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar voor een groot deel ook van de werkgever. Om werkgevers hierbij te helpen heeft de Inspectie SZW een zelfinspectietool gelanceerd. Lees meer...

aRBEIDSMARKT, hrm EN SCHOLING

VBZ Arbeidsmarktconferentie

Eigen regie is in het zorglandschap - bij cliënten en zeker ook bij medewerkers - steeds meer de praktijk van alle dag. Hierdoor veranderen de rollen van werkgever en medewerker. Op 24 november organiseren wij de VBZ Arbeidsmarktconferentie: Schrijf je script! Lees meer...

arbeidsmarkt, hrm en scholing

Waarschuwingsregister Zorg en welzijn

De meeste medewerkers in zorg en welzijn zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor cliënten. Ze werken aan het deskundig begeleiden en verzorgen van mensen die steun of zorg nodig hebben. Toch wordt de zorg- en welzijnssector geconfronteerd met een ‘kleine’ groep van deze zorgmedewerkers (1-3%) die ernstig over de schreef gaat jegens cliënten, bijvoorbeeld door het plegen van diefstal of mishandeling. Lees meer...

agenda

BIJEENKOMSTEN:
30 augustus 2016 van 14.00 – 16.30 uur
:
Informatiebijeenkomst Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

20 september 2016: SAM-SAM samen doen - samen delen

Op 20 september aanstaande van 16.00 tot 20.30 uur (Werkcentrum Spoorzicht in Nieuw Vennep). Voor professionals van VG-organisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.
Een inspirerende ontmoeting met collega’s, workshops en een kennis-marktplaats om inspiratie uit te wisselen. Centraal thema ZELFBEPALING gekozen: wat doe jij om je cliënten maximaal zeggenschap over zijn eigen leven te bieden?

24 november 2016 van 9.00 tot 17.00 uur:
VBZ Arbeidsmarktconferentie: Schrijf je script. Help medewerkers regie te nemen.

Overzicht van alle activiteiten van de VBZ in 2016 vindt u in onze Jaaragenda.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven e-mail voorkeuren bekijk deze email in je browser

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*