*|MC:SUBJECT|*
VBZ nieuwsbrief april 2018
View this email in your browser
VBZ NIEUWSBRIEF APRIL 2018
TERUGBLIK REGIOPRAAT
Arbeidsmarkt zorg

Tekorten in de zorg terugdringen, hoe doe je dat en met wie? Vanuit het actieplan tekorten in de zorg, RAAT, was dinsdag 24 april onder leiding van Marion Fisser een regiopRAAT. Veel betrokken partijen - opleiders, werkgevers en andere partners - waren aanwezig bij Nieuw Unicum in Zandvoort om met elkaar van gedachten te wisselen en vooral plannen te maken. Wethouder Ap Reinders van gemeente Haarlemmermeer opende deze bijeenkomst en benadrukte dat er veel potentieel in de samenleving is dat nog veel meer benut kan worden.
Lees meer →
INFOGRAPHIC
RAAT Zorg Werkt

Wij hebben een infographic gemaakt waarin we helderheid verschaffen over de samenhang tussen regionale activiteiten en landelijke plannen voor het terugdringen van de personeelstekorten in de zorg. In de infographic zijn de VBZ arbeidsmarkt thema's, activiteiten uit RAAT (het regionaal actieplan) en landelijke plannen en ontwikkelingen opgenomen. Het volledige document (met toelichtingen op de achterkant) is te downloaden vanaf de website van VBZ op de pagina Arbeidsmarkt/Zorg Werkt, kijk op deze pagina bij documenten.
Lees meer →
SECTORPLAN PLUS
samen Voor Betere Zorg

Voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus geldt dat de aangemelde opleidingen en trainingen uiterlijk 30 april 2018 moeten zijn gestart. In mei kan de administratieve en financiële verantwoording voor dit tijdvak worden opgestart. Voorwaarde hierbij is dat er een projectovereenkomst aanwezig is. Deze zal in de eerste helft van mei door VBZ aan de deelnemers worden toegestuurd. Na het ondertekenen door zowel instelling als VBZ, én het accorderen van de overeenkomst door het Shared Service Center, kunnen de benodigde documenten in het landelijke portal worden geüpload.
Lees meer →
MARKTPLAATS VOOR VERNIEUWING - 29 MEI
Zorg & Sociaal domein
'Samenwerken met inwoners in de wijk'
Vraagt u zich wel eens af hoe inwoners denken over de veranderingen in zorg en welzijn? Wat zij merken van de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving? Wat zij zelf al anders doen? Hoe u daarbij kunt helpen? Dan is de Marktplaats voor Zorgvernieuwing echt iets voor u!

De succesvolle Marktplaatsbijeenkomsten zijn bedoeld om te inspireren en de samenwerking tussen professionals en organisaties in de regio te versterken. In deze Marktplaats komt daar de samenwerking met inwoners bij. Aan een aantal gesprekstafels delen inwoners hun zienswijze op de inclusieve samenleving.
De marktplaats vindt plaats van 16.00 - 20.00 uur bij: Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen.

Aanmelden →
TERUGBLIK MINISYMPOSIUM DEMENTIE THUIS
Zorg & Sociaal domein

Malou van Hintum, de dagvoorzitter opent de bijeenkomst met de vraag aan een aantal van de 89 aanwezigen wat ze komen ‘halen’. Er blijkt met name behoefte aan informatie. Daarop geeft Trudis Schroijen, de projectleider van Dementie Thuis een voorschot. Ze schetst hoe dementie steeds meer voorkomt in een vergrijzende samenleving, dat daarom nieuwe ontwikkelingen van belang zijn om de zorg betaalbaar te houden.
Lees meer →
FILM SCHAKELTRAJECT ANDERSTALIGEN
Arbeidsmarkt Zorg

‘We moeten op zoek naar het potentieel in de samenleving’, dat is wat wethouder Ap Reinders van de Haarlemmermeer laatst op de regiopRAAT zei. Dat potentieel is overal te vinden, en wordt bijvoorbeeld in de regio Haarlem/Kennemerland gevonden bij de groep ‘anderstaligen’. De samenwerking tussen het Nova College, verschillende gemeenten, zorgwerkgevers en VBZ resulteert in een succesvol schakel- instroom traject voor de opleiding Verzorgende IG, waaraan inmiddels zo’n 70 anderstaligen deelnemen. In het filmpje van het Nova College delen deelnemers en docenten hun ervaringen.
Bekijk het filmpje →
CAMPAGNES
Arbeidsmarkt Zorg

Het ministerie van VWS start naar verwachting in juni met een landelijke publiekscampagne om het imago van de zorg te verbeteren en de instroom te bevorderen. Vanuit VBZ zijn wij via Regio Plus betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Het is van belang dat wij straks regionaal gaan aanhaken op deze campagne.
Daarnaast starten wij in de maand mei de jongerencampagne 'Jouwtoekomstjouwzorg'. Een bewustwordingscampagne bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. In deze campagne sluiten wij aan op hun leefwereld en laten wij zien wat voor mensen in de zorg werken. Zorgorganisaties kunnen hier regionaal op aansluiten. Hij is, en wordt verder, ontwikkeld door Michèle Hartevelt van Youbyyou. Wordt vervolgd...
AFSCHEID LUCIEN VAN RUTH
samen Voor Betere Zorg

In april hebben we afscheid genomen van Lucien van Ruth, bestuurder ViVa! Zorggroep. Een markant persoon die voor VBZ veel betekend heeft. In de rol van bestuurslid met de portefeuille Arbeidsmarkt, als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt en in het bestuur van RegioPlus droeg hij altijd het belang van samenwerken uit. Hij heeft veel handtekeningen gezet onder samenwerkingsovereenkomsten, bijvoorbeeld: het Sectorplan en de mantelovereenkomsten met Randstad en Tempo Team evenals het Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn. Lucien wist goed wat er speelde in de regio, hij had een schat aan voorbeelden van goede (samenwerkings)initiatieven op allerlei thema’s. De laatste handtekening zette hij onder de intentieverklaring van het regionale Actieplan Tekorten RAAT, ZORG WERKT! Hij was er trots op dat we dat hebben bereikt.
Hij gaat nu met zijn dierbaren genieten van het mooie leven. We wensen hem alle goeds in goede gezondheid!
De opvolger van Lucien is Jan Welmers, bestuurder van Heliomare. In de volgende nieuwsbrief stellen we hem voor.
AGENDA
BIJEENKOMSTEN 2018
17 MEI 2018
5 JUNI 2018
Voorlichting Werken in de Zorg
Tijd: 19.00 uur
Locatie: WWV werkbedrijf Haarlem
Meer informatie
Bijeenkomst Beter worden in je werk
Van verzuim naar preventie
Locatie: Nieuw Unicum Zandvoort
Meer informatie

29 MEI 2018
5 JUNI 2018
Marktplaats voor vernieuwing
Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Westend Amstelveen
Meer informatie
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wilt u graag veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze mailing

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*