Zorg en welzijn in deze regio zet fors in op behoud medewerkers

Landelijk uitstroomonderzoek biedt voldoende uitdagingen voor de regio…

De afgelopen maanden is een landelijk onderzoek uitgezet naar de reden van vertrek van werknemers bij zorg- en welzijnsorganisaties. Het mooie nieuws uit de landelijke cijfers is dat maar een klein percentage (19 %) van de werknemers zorg en welzijn definitief verlaten heeft, het overgrote deel (81 %) geeft aan in de toekomst nog bij dezelfde of een andere werkgever in de sector te willen werken. Niettemin geven de cijfers genoeg redenen om niet alleen aandacht te geven aan werving van personeel maar vooral ook fors in te gaan zetten op behoud van personeel.

In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden werken de zorg- en welzijnsorganisaties samen binnen het strategisch netwerk samen Voor Betere Zorg. Een derde van de aangesloten organisaties in dit netwerk neemt deel aan dit landelijke uitstroomonderzoek van RegioPlus waar netwerken zoals samen Voor Betere Zorg bij aangesloten zijn.

In deze regio herkennen ze de uitkomsten van het landelijk uitstroomonderzoek. Onder de vertrekkende werknemers is gevraagd wat voor hen reden was om de werkgever te verlaten. Zij geven onder meer aan: een nieuwe stap te willen zetten binnen hun carrière, geen goede communicatie met hun leidinggevende te ervaren, en binnen de organisatie te weinig loopbaanmogelijkheden te zien. Zie landelijke factsheet.

De zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden, verenigd in het netwerk samen Voor Betere Zorg zetten in 2020 fors in op behoud van medewerkers binnen hun organisaties. Er zijn landelijke subsidies beschikbaar die ingezet kunnen worden voor regionale programma’s en projecten zoals programma’s om het onboarden (inwerkprogramma’s en begeleiding van nieuw personeel) binnen organisaties te verbeteren. Uit het uitstroomonderzoek blijkt namelijk dat veel werknemers binnen het eerste jaar alweer vertrekken. Daarnaast worden programma’s ontwikkeld gericht op opleiden, leiderschap en loopbaanontwikkeling van zorg- en welzijnsprofessionals.Zie ook onderaan dit bericht bij 'activiteiten'.

Landelijk uitstroomonderzoek

De regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, verenigd in RegioPlus, hebben samen een doorlopend uitstroomonderzoekopgezet. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten ook kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn nu bekend en samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies, exclusief de branche Kinderopvang (2.091 respondenten). De komende tijd wordt het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder uitgebreid.

Deelnemen aan uitstroomonderzoek

Wilt u ook meer zicht krijgen op de vertrekredenen van uw medewerkers? Organisaties die willen deelnemen aan dit uitstroomonderzoek kunnen contact zoeken met: Lotte Speelman | l.speelman@vbzkam.nl

Activiteiten

Organisaties binnen ons netwerk zetten in 2020 dus fors in op behoud en duurzame inzetbaarheid van professionals, enkele activiteiten die nu al plaatsvinden:

  • Masterclass ‘van verzuim naar inzetbaarheidscultuur’: De vraagstukken van uitstroom en uitval (hoog verzuim) zijn complex en vragen om een integrale aanpak. Binnen het netwerk van samen Voor Betere Zorg hebben de deelnemende organisaties de ambitie om de neerwaartse spiraal om te buigen naar een positieve spiraal. In onze regio is een beweging van ‘van verzuim naar inzetbaarheidscultuur’. Wij hebben de ambitie deze beweging aan te jagen, te stimuleren en te faciliteren. Daarom bieden we een serie masterclasses aan waarin praktijk en actieleren centraal staan. Heb je belangstelling voor deze masterclass?
    Neem dan contact op met: Cafer Yigit | c.yigit@vbzkam.nl, adviseur behoud en inzetbaarheid

  • SectorplanPlus 4e tijdvak opengesteld voor behoud en inzetbaarheid: Met het oog op de noodzakelijke focus op behoud en inzetbaarheid van medewerkers staat het SectorplanPlus in het 4e tijdvak ook open voor trajecten die ondersteunen bij het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. Het 4etijdvak loopt van 2 t/m 20 december en biedt de werkgevers kans en mogelijkheid om nu met subsidie ook te investeren in behoud van personeel. 

    Wil je meer weten over het SectorplanPlus en de aanvragen voor het 4e tijdvak? Je bent van harte welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst op 3 december a.s. en/of neem contact op met: Maurits Follender Grossfeld | sectorplanplus@vbzkam.nl projectleider SectorplanPlus

 

Meer informatie over cijfers van de regionale arbeidsmarkt

Landelijk persbericht RegioPlus

 

2019-11-26 11:51:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.