Zomersessie scenariodenken leidt tot input programmatische samenwerkingsagenda

 

scenariodenken.jpg

Op maandag 10 augustus kwamen 10 zorg- en welzijnsbestuurders bijeen om onder begeleiding van FutureConsult post corona scenario’s te bespreken. Hiermee is scenariodenken als instrument voor strategievorming binnen het VBZ-netwerk op de kaart gezet. De komende periode willen we dit verder uitbreiden in een toolkit waar de netwerkpartners zelf gebruik van kunnen maken én waarmee we kunnen komen tot een programmatische (regionale) samenwerkingsagenda. 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst zijn – met input van VBZ – twee extreme scenario’s uitgewerkt met als leidende thema’s:

  • Data en expertise zorgen voor fundamentele transformatie
  • De zorg vermenselijkt en transformeert

Deze scenario’s worden binnenkort beschikbaar gesteld in de toolkit scenariodenken.

Er vond een levendig gesprek plaats waarbij de bestuurders  uitgedaagd werden om ‘out of the box’ te denken en verder te kijken dan de dag van (over)morgen. Dat leverde mooie vergezichten op, met als belangrijkste implicaties voor regionale samenwerking:

  • Regionaal inzetten op verder gebruik van technologie en data door bijvoorbeeld andere verdienmodellen en basis informatiestructuur (standaarden) in de regio opzetten.
  • Verder werken aan regionale governance rond ketensamenwerking. Daarin zullen we beter en sneller tot scherpe keuzes moeten komen met elkaar. Wie pakt cq. krijgt de regie?
  • Verdere tweedeling tussen hoge/lage SES en leeftijd. Hoe organiseren we ontmoetingsplekken of andere vormen/varianten om dit het hoofd te bieden?
  • Verwachte mismatch tussen huidige zorgprofessional en wat de nieuwe zorgvraag nodig heeft. Nu al op anticiperen in bijvoorbeeld het opleidings- en mobiliteitsbeleid.

Hiermee kunnen we de samenwerking de komende jaren verder inhoudelijk en procesmatig vormgeven. Dat leidt tot een programmatische samenwerkingsagenda. De opbrengst van de bijeenkomst wordt – samen met de SIGRA – in een toolkit verwerkt, die vanaf het najaar 2020 door alle partners van de netwerken te gebruiken is. Hiermee geven wij stap voor stap invulling aan de strategie van samen Voor Betere Zorg.

Voor meer informatie over scenariodenken en de toolkit kun je contact opnemen met Helen Passchier: h.passchier@vbzkam.nl

2020-09-07 14:55:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.