Woonzorgwelzijn monitor Zuid-Kennemerland

De Woonzorgwelzijn monitor is een door de gemeente Haarlem ontwikkeld instrument voor Zuid Kennemerland, waarin o.a. de volgende informatie geografisch beschikbaar is:

Bevolking

 • Prognose
 • Doelgroepen

Voorzieningen

 • Basis
 • Woonzorg
 • Loopafstanden
 • Sociale wijkteams: locatie en indeling

Sociaal economische situatie

Vastgoed

 • w.o. Zorgwoning
 • Senioren woningen
 • Vermoedelijke ongeschikt aanpassing
 • Woningkenmerken
 • Verdeling corporatiebezit
 • Aangepaste woningen

Wmo cliënten

Doel van de gemeente met de monitor is om samen met de burgers en de maatschappelijke partners interactief en dynamisch vraag en aanbod van voorzieningen te analyseren en een vernieuwing van het aanbod in het licht van de nieuwe taken te realiseren.

Voor de komende tijd zijn nog de volgende uitbreidingen gepland:

Geplande aanvullingen

 • Categorieën ‘geschikte’ woningen corporaties scherper

-          Benedenwoningen

-          Flats met lift

-          Flats met lift geschikt voor mensen met rollator

-          Flats met lift toe- en doorgankelijk voor rolstoel

-          Volledig rolstoelgeschikte woningen

 •  Psychosociale aandoeningen
 • SES: Participatiewet
 • WLZ gegevens

Daarbij is het de intentie dat ook IJmond zich aansluit bij de monitor.

De Woonzorgwelzijn monitor is een vervolg op een project waarin de gemeente Haarlem samen met VBZ door Object Vision een Woonzorgwelzijn verkenner liet maken, waarin o.a. prognoses werden gegeven van vraag naar en aanbod van geschikte woningen voor verschillende groepen.

Op 9 juni jl.  heeft gemeente Haarlem een presentatie gegeven voor belangstellende VBZ leden. Door de aanwezigen werd positief gereageerd op de monitor en waren er diverse verzoeken om aanvulling. Waar mogelijk worden deze meegenomen.

U vindt de Woonzorgwelzijn monitor Zuid Kennemerland op de volgende locatie:

http://maps.objectvision.nl/zkl/.

Voor vragen over de monitor kunt u mailen naar: wzwmonitor@Haarlem.nl

 

2016-06-30 13:51:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.