Werken aan het verbeteren van de studentbegeleiding

Donderdag 6 februari meldde de FNV dat de begeleiding van stagiaires in de zorg onvoldoende is. In dit kader is het goed om bekend te maken dat er in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden initiatieven zijn om dit tij te keren.

In deze regio werd dit knelpunt erkend door diverse zorgorganisaties en werken ze aan het verbeteren van de begeleiding. Ze zijn met elkaar opgetrokken in het ontwikkelen van vier pilots die gericht zijn op het verbeteren van de begeleiding van stagiaires op de werkvloer. Want een goede werkgever zorgt ook voor goede opleiding en begeleiding van stagiairs - hun toekomstige medewerkers - om hen daarmee te behouden voor de organisatie en de sector.

Stabiele zorgarbeidsmarkt

De pilots zijn gecoördineerd met subsidie van gemeente Haarlem vanuit netwerkorganisatie samen Voor Betere Zorg waar ruim 30 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden bij aangesloten zijn om samen zorg te dragen voor een stabiele regionale zorgarbeidsmarkt.

Ouderenzorgorganisaties (ViVa! Zorggroep, Sint Jacob) en gehandicaptenzorgorganisaties (Hartekamp Groep en Ons Tweede Thuis) hebben ieder een nieuwe vorm van student-begeleiding onderzocht. Voorbeelden zijn de inzet van ouderejaars studenten om startende studenten te begeleiden, de inzet van extra inwerkcoaches en senior werkbegeleiders om begeleiding aan studenten en werkbegeleiders te optimaliseren.

Het Nova College speelde ook een rol in een van deze pilots, zij zetten een docent in die niet alleen op de ‘schoolvloer’ maar ook daadwerkelijk op de werkvloer ondersteuning bood aan zowel studenten als werkbegeleiders.

Positief over resultaten

Uit de eerste evaluatie komt naar voren dat zowel studenten als begeleiders positief zijn over de resultaten. De ervaringen binnen deze pilots zijn dermate positief dat elke organisatie heeft aangegeven verder te gaan met een andere wijze van wijze van begeleiden.

De folder ‘Andere vormen van begeleiden’ is ontwikkeld om de opgedane inzichten binnen en buiten de regio te delen. Kennisoverdracht is een belangrijk aspect binnen samen Voor Betere Zorg. De pilot organisaties hebben inmiddels workshops gegeven op regionale kennisdagen ‘Toekomst gericht opleiden’. Verschillende andere zorgorganisaties hebben interesse getoond in deze nieuwe methodieken.

 

2020-02-12 14:46:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.