Wat samen Voor Betere Zorg doet voor de personeelstekorten van haar leden

 

NIEUWSBRIEF SAMEN VOOR BETERE ZORG

 

EXTRA CORONA EDITIE

Alternate text

WAT SAMEN VOOR BETERE ZORG DOET VOOR DE PERSONEELSTEKORTEN VAN HAAR LEDEN 

Extra Handen voor de Zorg

Via de website Extra Handen voor de Zorg kunnen (oud) zorgprofessionals zich aanmelden om te helpen bij organisaties die extra hulp nodig hebben als gevolg van Corona. Zorg- en welzijnsaanbieders dienen via dit platform een aanvraag in voor tijdelijke extra medewerkers. samen Voor Betere Zorg  coördineert dit voor de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.  

Tijdens de eerste golf zijn er meer dan 320 vrijwillige zorgverleners voorgesteld, 25 organisaties zijn hiermee geholpen. In de tweede golf zijn er (tot 20 november) door 15 organisaties 33 aanvragen gedaan voor extra personeel via deze pool en zijn de eerste matches gemaakt.  

Alternate text

Duty Calls

Landelijk is er een campagne gestart om (oud) zorgprofessionals te motiveren zich aan te melden bij Extra Handen voor de zorg. Ook worden werkgevers via de campagne ‘Duty Calls’ opgeroepen om medewerkers met een zorgachtergrond vrij te roosteren zodat zij tijdelijk weer in de zorg kunnen werken. 

Alternate text

Horeca Helpt de Zorg 

Sinds woensdag 4 november 2020 is het platform Horeca Helpt de Zorg Noord-Holland live. Via het platform kunnen Noord-Hollandse horecaondernemingen en horecamedewerkers aangeven dat zij graag tijdelijk in de zorg willen werken. Ook kunnen zorg- en welzijnsaanbieders hier hun aanvraag voor de inzet van horecapersoneel indienen.

 

Horeca Helpt de Zorg is een initiatief uit Noord Nederland. SIGRA en samen Voor Betere Zorg hebben het initiatief overgenomen om voor Noord-Holland de matching tussen horecapersoneel en –ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties te verzorgen.  
Op dit moment zijn er 10 aanmeldingen in de regio Kennemerland, Amstelland, Meerlanden van horecaondernemingen in Noord-Holland die personeel beschikbaar hebben dat tijdelijk in de zorg wil werken. Daarnaast zijn wij in gesprek met de Haarlemse Horeca ondernemers om te kijken of we horecamedewerkers direct kunnen plaatsen. De eerste matches zijn gemaakt.
De zorgorganisaties en de horecamedewerkers maken vervolgens onderling afspraken over voorwaarden als werktijden en vergoeding. 

Alternate text

Studenten 

In de tweede golf loopt het onderwijs voor studenten door. Indien studenten beschikbaar zijn dan melden zij zich op individuele basis via Extra Handen voor de Zorg. In de eerste golf is regionaal beleid ontwikkeld over de inzet van stagiaires. En ook is beleid met betrekking tot examineren tijdens corona ontwikkeld. Van deze afspraken hebben we nu in de tweede golf profijt.

Alternate text

Rode Kruis voor inzet van medewerkers zonder zorgachtergrond

samen Voor Betere Zorg heeft contacten met het Rode Kruis over de inzet van onder andere vrijwilligers bij de zorg en welzijnsaanbieders. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld (bijzonder) vervoer van bijvoorbeeld cliënten. Het Rode Kruis en samen Voor Betere Zorg stemmen hun diensten in dit kader af. 

Alternate text

Crisisscholing en de Nationale Zorgklas

Binnen het Ontwikkelnetwerk Opleiden van samen Voor Betere Zorg is tijdens de eerste coronagolf crisisscholing ontwikkeld, dat door de zorgorganisaties gebruikt kan worden om zorgvrijwilligers snel in te kunnen zetten.  

 

Mensen zonder zorgachtergrond die in tijden van Corona in de zorg willen werken kunnen een korte scholing volgen via de landelijke Nationale Zorgklas. Aanmelden kan bij https://www.extrahandenvoordezorg.nl/nog-geen-ervaring/. Via een digitaal opleidingstraject van 1 of 2 weken krijgen zij basiskennis aangeboden om binnen de zorg aan de slag te kunnen. Ook de horecamedewerkers kunnen dit traject volgen. Voor het opfrissen van vaardigheden van (oud-)professionals is een catalogus met online leeraanbod beschikbaar op www.samenvoorbeterezorg.nl. 

Alternate text

Welzijn van medewerkers

Zeker in tijden van Corona is het van belang dat zorgprofessionals zo goed en vitaal mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Daarom biedt samen Voor Betere Zorg de zorg- en welzijnsaanbieders ondersteuning voor mentale gezondheid van professionals door het aanbieden van: 

  • Coaches via Sterk in je Werk: sterkinjewerk.nl/extra-coaching
  • Vitaliteitsprogramma’s die organisaties gratis in kunnen zetten
  • Masterclasses omtrent duurzaam meedoen van professionals
Alternate text

Randvoorwaarden zoals parkeren en vervoer

Gemeente Haarlem had tijdens de eerste corona-golf noodparkeer-vergunningen ter beschikking gesteld voor een beperkte groep zorgprofessionals.  samen Voor Betere Zorg stemt dit af met de GGD Kennemerland die het tijdelijk parkeerbeleid van gemeenten nu coördineert. Tevens inventariseren VBZ en de GGD knelpunten op gebied van vervoer en voeren overleg met gemeenten.  

 

 

 

 

Alternate text

Algemeen

Naast de activiteiten die nu worden opgepakt als gevolg van de uitbraak van COVID-19 voert samen Voor Betere Zorg reguliere projecten uit op het gebied van Arbeidsmarkt. Dit gebeurt aan de hand van de volgende programmalijnen: 

  • Kiezen & Toeleiden
  • Leren & Opleiden
  • Werken & Behoud
  • Sociale en Technologische innovatie

Na de eerste golf hebben we samen met de leden nieuwe speerpunten Arbeidsmarkt voor de rest van het jaar bepaald. Ook het Arbeidsmarktjaarplan 2021 is in afstemming met de leden en samenwerkingspartners opgesteld.  

Alternate text

Uitschrijven? Klik hier 

 

{YOURCOMPANY.NAME}

{YOURCOMPANY.ADDRESS}

{COPYRIGHT.YEAR}

 

COPYRIGHT 2020

 
Image
 
2020-11-23 13:03:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.