Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn: wettelijke verplichtstelling?

Het Waarschuwingsregister is een register waarin deelnemende organisaties (ex-)medewerkers kunnen registreren die wegens grensoverschrijdend gedrag (jegens cliënten) zijn ontslagen. Sinds de komst van een Waarschuwingsregister, dat beheerd wordt door RegioPlus, heeft het bestuur van samen Voor Betere Zorg zich al meerdere keren uitgesproken tegen verplichte deelname aan het waarschuwingsregister. In hun ogen kleven er meer nadelen en schijnzekerheden aan, dan dat het daadwerkelijk problemen oplost.

Zoals bekend heeft de wettelijke verplichtstelling tijdens de coronacrisis stil gelegen. In juni werd bekend gemaakt door VWS dat de voorbereidingen rondom het wetsvoorstel weer opgepakt zouden worden. Omdat de fysieke regiosessies die in april gepland stonden niet door konden gaan is er voor dit najaar een alternatieve oplossing gekozen om het  wetsvoorstel te toetsen in ‘het veld’. Op 13 oktober was een webinar gepland over de verplichtstelling georganiseerd door VWS. Daarin bleek dat VWS gestart is met het schrijven van een wetsvoorstel gericht op verplichtstelling van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens dit proces is gebleken dat wettelijke verplichtstelling zijn beperkingen kent. Zo gelden strengere normen voor het Waarschuwingsregister wanneer deelname door de overheid wordt verplicht, dan wanneer het Waarschuwingsregister wordt beheerd door private partijen en deelname vrijwillig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om eisen rondom privacy, proportionaliteit en het aansluiten bij het VOG-systeem.  Conclusie: wettelijke verplichtstelling zal niet worden doorgezet, maar VWS zal partijen blijven steunen het Waarschuwingsregister verder te ontwikkelen en deelname te bevorderen.

Procesvoorstel
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een procesvoorstel over de besluitvorming
Waarschuwingsregister binnen het samenwerkingsverband RegioPlus. In dit voorstel worden de mogelijke opties voor het ‘op afstand zetten’ van het Waarschuwingsregister uiteen gezet. Dat houdt in dat de uitvoering van het waarschuwingsregister dan niet meer gebeurt door RegioPlus, maar door een externe partij, die bijvoorbeeld al meer ervaring heeft met het beheren van dit soort registers. Ook zou het opzetten van een onafhankelijke stichting een optie kunnen zijn.

Cijfers landelijk gebruik
Aantal deelnemers: 67
Aantal registraties: 43
Aantal raadplegingen: 37.703

samen Voor Betere Zorg zit bovenop dit dossier en zal u onmiddellijk informeren als er concrete informatie is over het Waarschuwingsregister. Contactpersoon: Ad Warnar, a.warnar@vbzkam.nl.

 

5.iStock-466251304.jpg

2020-11-03 11:16:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.