Volgspot Zorgpact

Het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt, dat ontstaan is vanuit de Stuurgroep Leren en Werken, bestaat  in de huidige vorm nu bijna twee jaar. Het BO AM, met de regionale agenda met zes thema’s,  is in het najaar 2015 als één van de eerste samenwerkingsverbanden tussen de drie O’s aangemeld als Regionaal Zorgpact. Hiermee zijn we een voorbeeld voor andere regio’s.

In het BO AM van 10 mei jl. is stilgestaan bij wat er is bereikt, wat de ambitie voor de toekomst is en hoe dat het beste aangepakt kan worden. Kortom, een herijkingsmoment. Dit past ook in het idee van het Zorgpact, om jaarlijks inzichtelijk te maken wat procesmatige en/of inhoudelijke resultaten zijn van de samenwerkingsverbanden.

Het Zorgpactteam heeft de evaluatie volgens de methode van de volgspot gedaan: een methodiek om gestructureerd te reflecteren op een regionaal Zorgpact. Uitkomst hiervan is terug te lezen in de Volgspot die als bijlage is opgenomen en die tevens online terug te vinden is op Zorgpact.nl. Dit document gaat binnen het BO AM gebruikt worden om verder vorm en inhoud te geven aan het overleg.

Het Zorgpact van de regio KAM is ook op Zorgpact.nl te vinden: zorgpact.nl/regionale-pacten/zorgpact-kennemerland-amstelland-en-meerlanden

2017-08-31 12:16:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.