Vacaturepeiling voorjaar 2020: gevolgen Covid-19

Vacaturepeiling voorjaar 2020: gevolgen Covid-19
Vacatures daalden qua aantal licht, maar bleven langer onvervuld

In Noord-Holland en Flevoland stonden in het voorjaar van 2020 naar schatting 2.800 vacatures open in Zorg en Welzijn. Dat is een lichte daling ten opzichte van eerder. Vacatures blijven langer openstaan. Dat blijkt uit de vacaturepeiling van samen Voor Betere Zorg, SIGRA en Zowelwerk. Zorgorganisaties legden een ingewikkelde puzzel op gebied van personele inzet in relatie tot Covid-19. Intern werd geschoven met posities maar ook tussen organisaties vond uitwisseling plaats. Zelfstandigen in de zorg boden zich aan en oud zorgverleners schoten te hulp.

In de regio Amstelland, Kennemerland en Meerlanden stonden in de afgelopen periode 945 vacatures voor ‘cliëntgebonden personeel’ open. In Noord en Zuid-Kennemerland gaat het om 480 vacatures. In Amstelland en Meerlanden om 465 vacatures. Het aantal openstaande vacatures dat gemeld werd is lager dan voorgaande peilingen. Daarentegen blijft 65% van de vacatures langer dan drie maanden onvervuld. Dat percentage is fors hoger dan eerdere peilingen. Ziekenhuizen en organisaties binnen de VVT en eerstelijnszorg kampen relatief gezien het meest met moeilijk vervulbare vacatures.

Flexibiliteit en structurele gevolgen
De personele inzet werd in de crisisperiode niet op traditionele wijze (door middel van vacatures) vervuld. In de acute zorg was het ‘alle hens aan dek’ maar op andere plekken was juist minder personeel nodig (planbare zorg, thuiszorg, dagbesteding). Professionals gingen aan de slag op andere plekken binnen de organisatie of werden zelfs ingeschakeld door andere organisaties. En ook ZZP’ers, oud zorgmedewerkers en studenten meldden zich aan voor zogeheten ‘Covid-19 contracten’. Het veroorzaakt een lichte trendbreuk in de eerdere recordhoogte van vacatures.  

Organisaties hopen op structurele effecten: zo nam digitalisering van zorg een vlucht en werden steeds meer poliklinische afspraken, afspraken bij de huisarts en psychiatrische hulpverlening via beeldbellen uitgevoerd. Daarnaast lijkt de belangstelling om te werken of te helpen in de zorg toe te nemen waarbij ook de werving en selectie vaker digitaal gebeurt. Door middel van zij-instroom proberen organisaties kansen te verzilveren, al moeten ook hier nieuwe puzzels gelegd. Ook op gebied van begeleiding en opleiden komt het neer op flexibiliteit en innovatie: de reguliere zorg draait nog niet op volle toeren en professionals hebben ademruimte nodig.

Lees hier de gehele Vacaturepeiling.

Effect coronacrisis op werkgelegenheid: grote verschillen
De impact van de coronacrisis is niet op alle sectoren en in alle regio’s even groot. Dat blijkt uit analyses door het UWV. De minste krimp van vacatures had volgens Randstadplaats in de zorg (-5%).

Zwaar getroffen sectoren

Sectoren die juist groeien

Verhuur en overige zakelijke diensten

Gezondheidszorg en welzijnszorg

Horeca, cultuur, sport en recreatie

Openbaar bestuur

Luchtvaart

Post en koeriers

Sierteelt

 

bron: UWV

Zwaar getroffen regio’s
Groot-Amsterdam, Zuid-Kennemerland en IJmond behoren tot de meest zwaar getroffen regio’s wat betreft de impact op de werkgelegenheid. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond geldt dat door de sterke aanwezigheid van metaal en technologische industrie en horeca. Ook cultuur, sport & recreatie zijn sterk vertegenwoordigd. Daarnaast werken veel inwoners van Zuid-Kennemerland en IJmond in Groot-Amsterdam wat ook direct en indirect invloed heeft op de werkgelegenheid. 

2020-07-07 14:10:00

2020-07-02 14:10:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.