Uw cliënt in financiële nood? Misschien kan Stichting Fonds voor Urgente Noden iets voor uw cliënt betekenen.

De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving verleent materiële hulp aan inwoners, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op een zogenaamde voorliggende wettelijke voorziening.
Aanvragen (tot een maximum bedrag van ca. 2000 Euro) kunnen alleen worden gedaan door medewerkers van erkende hulpverleningsinstellingen, zoals maatschappelijke dienstverlening, ouderenadviseurs, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg. De cliënt kan zelf geen aanvraag doen. De aanvragen kunnen betrekking hebben op leefkosten, woninginrichtingskosten, extra kosten voor onderwijs, kosten van activiteiten voor de kinderen, reparatiekosten.
Over het algemeen wordt binnen twee weken een beslissing genomen en bij hoge urgentie binnen 24 uur.

Meer informatie over de stichting is te vinden op de site: www.urgentenodenhaarlem.nl, via 06-30800766 of via info@urgentenodenhaarlem.nl.

2016-03-23 15:14:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.