Update SectorplanPlus

Verantwoording eerste tijdvak

Afgelopen juli heeft een workshop Subsidieverantwoording (Saba) plaatsgevonden. Sindsdien zijn  werkgevers gestart met de registratie van opleidingen en deelnemers in het portal.

De verantwoording dient te voldoen aan het Normenkader dat is opgenomen in het Handboek Projectadministratie. Voor vragen over de verantwoording kunt u terecht bij de projectleider en bij het Shared Service Center (SSC). Het SSC is te bereiken via ssc@regiocoop.nl en via 088-0182830.

Subsidiebedragen en projectovereenkomsten tweede tijdvak

Binnenkort worden de toegekende subsidiebedragen per mail aan werkgevers bekend gemaakt. In oktober worden de bijbehorende projectovereenkomsten naar de aanvragers verzonden. De overeenkomsten dienen ondertekend en geüpload te worden in het portal van SectorplanPlus.

Naar verwachting kan eind oktober gestart worden met de registratie van opleidingen en deelnemers in het portal voor het tweede tijdvak.

Arbeidsmarktrelevantie-commissie (AMR)

Het bestuur van RegioCoöp heeft uit praktisch oogpunt besloten dat er een landelijke AMR commissie komt i.p.v. regionale commissies. De commissie zal bestaan uit 8 leden: 4 werkgevers van verschillende branches binnen de zorg en 4 vertegenwoordigers van de CNV en Nu’91. De commissie toetst of opleidingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd arbeidsmarktrelevant zijn.

Derde en vierde tijdvak

Naar verwachting zal eind november de aanvraagperiode voor het derde tijdvak opengaan (startdatum opleidingen in kalenderjaar 2019 (tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020). Zodra hierover meer bekend is worden alle aanvragers uit het eerste en tweede tijdvak geïnformeerd. Ook zal RegioCoöp hierover regelmatig aankondigingen doen op www.sectorplanplus.nl.

Het vierde en laatste tijdvak van het SectorplanPlus heeft betrekking op opleidingen die starten in het kalenderjaar 2020.

Mocht u vragen hebben over het SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met Lilian van EL, projectleider SectorplanPlus bij Bureau VBZ, 023- 5322151, l.vanel@vbzkam.nl

 

2018-09-27 14:25:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.