Update RAAT

 

Wat gebeurt er veel en wat wordt er enthousiast uitgewisseld, uitgezocht en vooruitgang geboekt. Kunnen we al zeggen dat we met al deze activiteiten de personeelstekorten over enkele jaren hebben opgelost? Helaas, daarvoor is het nog te vroeg. Maar we zijn goed op weg! In deze update een schets van activiteiten die binnen RAAT plaatsvinden.

Actielijn 1 Instroom- en opleidingscapaciteit

 • Via een nulmeting hebben we de huidige regionale opleidingsquote van ruim 17% bepaald. We hebben dit bepaald door te kijken naar de opleidingsquotes van de zorgorganisaties, die variëren van 6% tot 40%. De volgende stap is nu inventariseren wat elke sector nodig heeft aan personeel en wat dit voor de opleidingscapaciteit binnen de zorgorganisaties betekent. Er wordt gewerkt aan een regionaal plan van aanpak toekomstgericht opleiden, waarin zorgorganisaties hun opleidingsambities tot en met 2020 in kaart brengen.
  • De afgelopen maanden zijn veel voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten gaan we met alle betrokkenen evalueren op proces en op resultaat. En kijken hierbij of aanpassingen nodig zijn om goed bij de vraag en acties van de zorgorganisaties en onderwijs aangesloten te blijven. Een eerste verkenning vindt plaats tijdens één van de speedsessies van RegiopRAAT op 24 april.

 Actielijn 2 Imago en loopbaankeuze

 • We luiden de noodklok! Het ambassadeursteam van Infopunt Zorg heeft dringend nieuwe ambassadeurs nodig om jongeren en andere doelgroepen te enthousiasmeren voor het werken in de zorg. Help mee met het werven van medewerkers die in onze regio presentaties over werken en leren in de zorg op middelbare scholen, beroepenmarkten en voorlichtingsbijeenkomsten willen geven. Verspreid alsjeblieft de vacature binnen je organisatie.
 • Op vrijdag 16 maart 2018 hebben veel zorgorganisaties en onderwijs het leren en werken in de zorg goed gepromoot op het Werk- en Leren plein van de Thuis in de Toekomst markt.
 • Niet alleen achter de schermen, maar ook voor de camera’s is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de imagocampagne Jouw toekomst, jouw zorg, gericht op jongeren. Het beeldmateriaal is klaar, er wordt gesneden, geplakt en gebouwd. En op 24 april tijdens RegiopRAAT is de eerste presentatie van beelden van de campagne. Mis het niet.

 Actielijn 3 Studiesucces

 • Op 27 maart hebben RAAT leden zich gebogen over factoren die leiden tot studiesucces (en daarmee het terugdringen van uitval). Het doel is om gezamenlijk een aantal acties te kiezen en daarmee aan de slag te gaan. Eén speedsessie van RegiopRAAT is gewijd aan ‘introductie en binding van de student’ in relatie tot studiesucces. Het verslag van de bijeenkomst van 27 maart staat op de pagina over RAAT bij 'documenten'.

Actielijn 4 Opleidingsmogelijkheden

 • Een flexibel ingerichte opleiding hbo Verpleegkunde start in september 2018 bij Hogeschool Inholland. De flexibel ingerichte opleiding hbo Social Work is vorig jaar al gestart. De clustermanager Nursing van Hogeschool Inholland vertelt er meer over tijdens de RegiopRAAT. Lukt het niet om daar bij te zijn, informatie is ook te vinden via Verpleegkunde deeltijd.
 • We inventariseren de behoefte aan een bbl-leerroute mbo-verpleegkunde. De doelstelling is in september te starten met een verkorte opleiding voor zij-instromers en voor verzorgenden die verpleegkundige willen worden.

Actielijn 5 Werkklimaat en anders werken

 • Aart Bontekoning, pleitbezorger voor jeugdige ouderen binnen organisaties, sprak op 15 februari jl. over ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’. Het verslag van deze middag staat hier
 • Functiedifferentiatie een hulpmiddel? Op verschillende manieren zoeken we naar oplossingen om de tekorten in de zorg terug te dringen. Hierbij kan functiedifferentiatie, jobcarving, of anders organiseren, bij helpen. In het najaar willen we een bijeenkomst organiseren waarin we handvatten bieden voor ‘het sleutelen aan functies’. Ben je bezig met het sleutelen aan functies binnen je organisatie? Heb je vragen of aanbevelingen ten aanzien van dit onderwerp? Neem contact op met Liesbeth van Hellemondt l.vanhellemondt@vbzkam.nl
 • Een van de actiepunten uit RAAT is het ontwikkelen van een gezamenlijk kader over arbeidsvoorwaarden, waaronder werkgarantie. De verwachting is dat een werkgarantie meer mensen over de streep trekt een opleiding voor werk in de zorg te gaan volgen. Als we deze werkgarantie gezamenlijk aanbieden, kunnen we optimaal gebruik maken van het opleidings/stage-aanbod. Schommelingen in de vraag naar medewerkers kunnen we beter regionaal opvangen dan per organisatie. Bij de RegiopRAAT benutten we een speeddate om hierover van gedachten te wisselen.
2018-04-17 12:48:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.