Update RAAT

 Deelnemende organisaties aan RAAT

Binnen een periode van nog geen 3 maanden hebben 34 organisaties zich aangesloten bij RAAT Zorg Werkt. Dit zijn de deelnemende organisaties: ActiVite, CNV Zorg en Welzijn, De Hartekamp Groep, De SIG, De Zorgspecialist, Flexicura, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer, HCZK, Heliomare, Hogeschool Inholland, Kennemerhart, Kenter Jeugdhulp, Leger des Heils, Met de Thuiszorg, Nieuw Unicum, Odion, Ons Tweede Thuis, PCSOH, Pro Senectute, RIBW K/AM, Roads, ROC Nova College, Rode Kruis Ziekenhuis, SEIN, Spaarne Gasthuis, Stichting Sint Jacob, Triversum, UWV, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, Zorgcentrum Aelsmeer, Zorgcentrum Meerlanden,  Zorggroep Reinalda.  

Bestuurlijke actielijnpartners

RAAT Zorg Werkt voeren we uit met input en deelname van alle organisaties. De actielijn-coördinatoren van VBZ faciliteren, coördineren en organiseren veel van de acties.  Naast deze actielijn-coördinatoren hebben de deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt aangegeven partners te willen zijn voor de verschillende actielijnen. De Actielijnpartner is o.a. aanjager en sparringpartner voor de actielijn zelf en de actielijn-coördinatoren.

Actielijn 1 Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit: Gerrit Oostendorp, Kennemerhart; Marian Stet, De Hartekampgroep, Hans Snijders, Nova College, Jur Botter/Floor Roduner, gemeente Haarlem, Ap Reinders, gemeente Haarlemmermeer.

Actielijn 2 Positief beïnvloeden loopbaankeuze: Rob van Dam, Kenter Jeugdhulp

Actielijn 3 Verhogen opleidingsrendement: Vera van Waardenburg, Hogeschool Inholland

Actielijn 4 Vergroten opleidingsmogelijkheden: Petra Egbers, Ons Tweede Thuis; Hans Snijders Nova College; Vera van Waardenburg, Hogeschool Inholland

Actielijn 5 Aantrekkelijke werkomgeving en anders werken: Naomi Tas, RIBW K/AM

 

Tussentijdse resultaten

 Urgentie

 Het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt heeft op 31 januari jl. aangegeven dat vier acties uit RAAT urgentie hebben:

 • Bepalen van een opleidingsquote;
 • Afspraken maken over baangarantie;
 • Werven van ambassadeurs voor Infopunt Zorg presentatieteam;
 • Geïnteresseerden in de zorg oriëntatiemogelijkheden bieden, Welkom in de Zorg.

Deze week is een memo naar de bestuurders van alle deelnemende organisaties gestuurd met de oproep extra aandacht te besteden aan deze acties binnen de organisaties en de regionale samenwerking.

Ontwikkel-Netwerk Opleiden

Op 30 januari jl. zijn managers/coördinatoren opleidingen van enkele organisaties bijeengekomen in het kader van Lerend Netwerk Opleiden. Het Lerend netwerk wordt vanaf nu een Ontwikkel-Netwerk Opleiden. Thema’s die zij o.a. gaan oppakken: mbo verpleegkunde bbl 1e en 2e leerjaar, rol particuliere aanbieders, ict. Het Ontwikkel-Netwerk Opleiden komt 1 x per 6 weken bijeen omdat dit de ontwikkelingen de benodigde versnelling geeft. Dit sluit goed aan op de ambities in het kader van RAAT actielijnen 1, 3 en 4. De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 maart. Managers/coördinatoren Opleiden: Van harte welkom! Meer info

 Actielijn 1 Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit

 •  Binnen de economisch-administratieve sectoren zullen het aantal banen de functies de komende jaren alleen maar afnemen. Goede kansen zijn er dus om binnen deze sectoren voorlichting te geven. VBZ organiseerde in samenwerking met Sigra op 23 januari jl. een voorlichtingsbijeenkomst  bij de Sociale Verzekeringsbank en op 30 januari jl. bij Delta Lloyd. Bij beide bijeenkomsten waren rond 40 geïnteresseerden aanwezig. Werkgevers in de  economisch -administratieve sector willen de eigen werknemers (preventief) van Werk naar Werk begeleiden en hebben hiervoor voorzieningen. Afgesproken is  dat de geïnteresseerden hun interesse bij het eigen mobiliteitscentrum kenbaar maken, en dat vervolgens VBZ en Sigra de geïnteresseerden verder toeleiden naar de sector.
 • Op 12 februari jl. vond wederom in samenwerking met het UWV een voorlichtingsbijeenkomst plaats bij het Werkbedrijf. Er waren rond de 50 deelnemers aanwezig met verschillende achtergronden en niveau, maar allen erg gemotiveerd. De potentiele zorgmedewerkers hebben ter plekke met de aanwezige werkgevers (Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Sint Jacob, Kennemerhart, Hartekamp Groep en Pro Senectute) afspraken gemaakt. VBZ monitort het toeleidingsproces bij deze organisaties en zal daar waar nodig vervolgacties ondernemen om vraag en aanbod goed te laten matchen.
 • In de nieuwsbrief VBZ van januari heeft u kunnen lezen over het schakeltraject van Kennemerhart en Nova College voor anderstaligen gericht op instroom in de opleiding Verzorgende IG. Binnenkort start een nieuwe groep, de kick-off is op maandag 19 februari. De deelnemers krijgen een plek bij verschillende werkgevers zoals Nieuw Unicum, Met de Thuiszorg, Zorggroep Reinalda, De Hartekampgroep, Kennemerhart en Zorgbalans.
 • Zorgbalans en het Spaarne Gasthuis starten medio 2018 met een pilot van 18 kandidaten voor het verpleegkundige vak, in samenwerking met de LOI. In deze pilot gaat het in eerste instantie om zij-instromers.
 • In verband met de regionale opleidingsquote en opleidingsplanning komen op 22 februari HR managers en opleiders van zorgorganisaties, onderwijs en UWV bij elkaar om eerste afspraken te maken over de opleidingsquote die we per deelsector willen bepalen. De regionale quote is dan een optelsom van de quotes van de afzonderlijke sectoren. Dit doen we naar aanleiding van een eerste inventarisatie, de 0-meting, die onlangs heeft plaatsgevonden.

 Actielijn 2 Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren  en andere potentiële medewerkers

 •  Van 12 tot en met 17 maart 2018 is de week van Zorg en Welzijn. Een goede gelegenheid voor elke organisatie om het werken in de zorg onder de aandacht te brengen. Regionaal wordt een huis-aan-huisblad ‘Special Week van Zorg en Welzijn’ verspreid. In deze special staan achtergrondartikelen over wat werken in de zorg betekent.  Op de landelijke website en op Infopuntzorg.nl vindt u een overzicht van alle regionale activiteiten.
 • Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert bureau VBZ in samenwerking met de gemeente Haarlem en de woningcorporaties de markt Thuis in de Toekomst. De bezoekers aan deze markt worden door de deelnemende organisaties geïnformeerd over langer zelfstandig comfortabel wonen en leven. Op deze markt is ook een Werk- en Lerenplein, diverse organisaties promoten daar het leren en werken in de zorg. Heeft jouw organisatie interesse om deel te nemen, laat het ons weten en meld je aan via ons aanmeldformulier.
 • Maandag 12 maart is een mooie kick-off met de landelijke bustoer met BN-er Tim Haars en zorgambassadeurs die langs middelbare scholen gaan, deze bustoer start als eerste in onze regio. Om precies te zijn bij het Wim Gertenbach college in Zandvoort. Daarnaast zwemt de landelijke ambassadeur van de week - Maarten van der Weijden - 24 uur lang op diverse zorglocaties. Hij komt maandagmiddag 12 maart bij de Hartekampgroep. Deze activiteiten zullen wij vanzelfsprekend actief delen op onze social media kanalen, dus like, deel en reageer!
 • Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de imagocampagne. Een campagne waarin jongeren met hun baan binnen de zorg centraal staan. Via filmpjes en ander (online) materiaal worden de jongeren enthousiast gemaakt. Binnenkort meer!

 Actielijn 3 Verhogen van opleidingsrendement

 •  In diverse publicaties valt te lezen dat het opleidingsrendement in het hbo de afgelopen jaren is afgenomen. Met name de studenten die doorstromen vanuit het mbo vallen vaker uit. Van deze publicaties heeft VBZ een samenvatting gemaakt, te downloaden als pdf. Een eerste bijeenkomst met de contactpersonen wordt snel gepland om te kijken hoe, en waar we in de regio een pilot kunnen starten.
 • Om de uitval terug te brengen zijn al een aantal instrumenten succesvol ontwikkeld en ingezet. Eén daarvan is de keuzemodule doorstroom mbo hbo voor bol studenten. In onze regio hebben Regiocollege, ROC van Amsterdam, Nova College, Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam een keuzemodule doorstroom ontwikkeld. Deze keuzemodule is door elke sector op specifieke inhoud aangepast, dus voor verpleegkunde, maatschappelijke dienstverlening etc. De keuzemodules zijn in dit studiejaar gegeven en worden binnenkort geëvalueerd. De keuzedelen helpen studenten met het krijgen van een voorsprong bij hun doorstroom naar het hbo. In het kader van het Regionaal Investeringsfonds ontwikkelen Nova College en Hogeschool Inholland nu een doorstroom mbo hbo Verpleegkunde voor bbl studenten. De verwachting is dat in schooljaar 2018-2019 een eerste pilot zal draaien.

 Actielijn 4 Vergroten van opleidingsmogelijkheden

 •  Een flexibel ingerichte opleiding hbo Verpleegkunde start in september 2018 bij Hogeschool Inholland. Met deze opzet van acht leeruitkomsten kan de student een persoonlijke leerroute vaststellen. Er wordt flexibeler (in inhoud en tijd) ingespeeld op de leerwensen, mogelijkheden en ervaring van de student (een mbo-verpleegkundige krijgt op basis van het diploma al 30 EC vrijstelling). Deze eerste keer richt de  opleiding zich vooral op instromende mbo-verpleegkundigen. Aanmelden is nog mogelijk, hou voor meer informatie en intakebijeenkomsten de website van Verpleegkunde deeltijd van de Hogeschool Inholland in de gaten!
 • Nova College oriënteert zich, samen met zorgorganisaties, op de ontwikkeling van een nieuwe opleiding Techniek en Zorg. Op 13 februari jl. organiseerde Nova een verkennende bijeenkomst met een diversiteit aan functionarissen uit techniek en zorg, zoals ergotherapeut, onderwijskundige, instrumentenmaker, docent, functionaris bouw, teamleider, practor zorgtechnologie etc. Gebrainstormd werd over arbeidsmarktrelevantie, stagemogelijkheden en inhoud van de opleiding. Een goede bijeenkomst die zeker vervolg krijgt. 

 Actielijn 5 Bieden van aantrekkelijke werkomgeving en stimuleren anders werken

 •  Vanuit verschillende werkgroepen is gevraagd om de komende tijd aandacht te besteden aan het oplopend verzuim in de zorg. In 2017 was het landelijk verzuim in de zorg 5,72% (Vernet, januari 2018). Dit is opnieuw een stijging (van 16.3%) ten opzichte van 2014. We willen dit in de regio aanpakken vanuit aandacht voor goed werkgeverschap. Binnenkort organiseren we een themabijeenkomst waarin best practices worden gedeeld. Op deze manier werken we aan werkplezier in de zorg, met vitale en betrokken medewerkers in de regio.
 • Generatiediversiteit is het thema van de bijeenkomst op 15 februari. Aart Bontekoning, pleitbezorger voor jeugdige ouderen binnen organisaties, spreekt samen met de deelnemers over o.a. aantrekkelijk blijven als werkgever, leren van elkaar, werkenergie, thema’s die helemaal passen in deze actielijn. Nadere informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

 

 2018-02-15 14:24:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.