Update RAAT juni 2018

Actielijn 1 Instroom- en opleidingscapaciteit

 • Strategische Opleidingsplanning
 1. Een van de prioriteiten binnen het RAAT is dat we komen tot een strategische opleidingsplanning. Op 18 juni komen enkele organisaties vanuit het platform gehandicaptenzorg bijeen om met elkaar tot een strategische opleidingsplanning te  komen (de Hartekamp Groep, SIG , Ons Tweede Thuis en Paswerk) . De insteek is dat door samen op te trekken het oplossen van opleidingsvraagstukken bevorderd wordt.   
 2. 21 juni komen werkgevers voor de derde keer bijeen voor de bijeenkomst “ Toekomstgericht Opleiden KAM regio”. We werken met elkaar, stap voor stap de meer-jarendoelstelling voor opleiden uit. Aan welke opleiding is behoefte, hoeveel opleidingsplaatsen zijn er en wanneer? Wat willen we meer en minder doen, of anders? Al deze vragen komen aan bod. Er is ook aandacht voor de instoommogelijkheden voor anderstaligen en voor kandidaten met een fysieke of verstandelijke beperking. Bezig zijn met Toekomstgericht Opleiden bevordert dat organisaties en medewerkers voorbereid zijn op veranderingen in de toekomst. Hierdoor kan ook de werving en toeleiding van nieuwe medewerkers nog beter ingevuld worden.
 • Anderstaligen

Zo’n zeventig anderstaligen nemen inmiddels deel aan het traject Verzorgende IG. Op dit moment vindt werving, intake en toetsing plaats voor een vierde groep. Hierbij wordt door een zevental werkgevers samengewerkt met verschillende gemeenten, UWV en Nova. Werkgevers bieden kandidaten na een schakeltraject van 20 weken een opleidingsplaats voor de beroepsopleiding Verzorgende IG aan. De eerste groep start in september 2018 alweer met het tweede leerjaar van de beroepsopleiding, de tweede groep vervolgt in september het eerste leerjaar, een derde groep, die nu het schakeltraject doet, start in september met de beroepsopleiding.

Actielijn 2 Imago en loopbaankeuze

 • Jongerencampagne

Binnenkort gaat de campagne Jouw toekomst, jouw zorg, officieel van start. De campagne is gericht op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar en geeft hen een positief realistisch beeld van de zorg. Jonge zelfbewuste zorgprofessionals van onze lidorganisaties staan centraal met hun werk in de zorg en hun leven daarbuiten. De campagne wordt gestart met een online wedstrijd waarbij jongeren antwoord moeten geven op de vraag: Raad jij wat ik doe? Uit de hopelijk grote groep jongeren die reageert, maken 3 jongeren kans op een mooie prijs. De zorgorganisaties ontvangen een toolkit voor deze campagne zodat we in de regio zo breed mogelijk bekendheid hieraan kunnen geven.

 • Landelijke campagne

In het kader van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestart met de ontwikkeling van een landelijke publiekscampagne. Het doel van deze campagne is de veelzijdigheid van werken in zorg en welzijn te laten zien en een verbetering van het imago. Om zo mensen die mogelijk interesse hebben in een baan in deze sector over de streep te trekken naar een opleiding of baan.
Met de slogan ‘IK ZORG’ vertellen mensen uit zorg en welzijn wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat anderen weten over werken in zorg en welzijn. De mensen die in zorg en welzijn werken staan in deze campagne centraal. ViVa! Zorggroep en Rode Kruis zijn door het campagneteam van VWS uitgekozen om bezocht te worden met de campagnebus.  Medewerkers van deze zorgorganisaties worden op de foto gezet en kunnen hun verhaal doen. Het campagneteam maakt uiteindelijk een keuze welke mensen een plek krijgen binnen de campagne. De bedoeling is dat er natuurlijk nieuwe mensen voor de zorg worden geworven. De toeleiding van deze mensen richting opleiding en werk zal dan ook de komende maanden extra aandacht gaan krijgen.

Actielijn 3 Studiesucces

 • Op 16 mei jl. heeft Bureau VBZ de workshop ‘Slim begeleiden in de praktijk’ tijdens het HBO-V event van Hogeschool Inholland verzorgd. We hebben randvoorwaarden voor een goede leeromgeving en ‘good practices’ voor slim begeleiden gedeeld. Aan de deelnemers (verpleegkundigen en praktijkopleiders) hebben we gevraagd wat volgens hen onmisbaar is in de begeleiding, wat ze zouden willen verbeteren en welke rol zijzelf hierin hebben. De opbrengst van deze gesprekken nemen we mee in onze acties binnen actielijn 3 en, waar mogelijk, in andere actielijnen.

Actielijn 4 Opleidingsmogelijkheden

 • Andere vormen van stagebegeleiding

De gemeente Haarlem heeft een bedrag van € 50.000 vrijgemaakt voor een pilot waarin we onderzoeken hoe we het dilemma van hoge instroom van studenten en voldoende en goede begeleiding kunnen slechten. We hebben enkele voorstellen voor andere vormen van stagebegeleiding voorgelegd aan de zorgorganisaties in Haarlem. Hieruit hebben we een top 3 kunnen samenstellen: (1) Docent als regionale praktijkopleider,  (2) Ouderejaarsstudenten als begeleider, (3 (gedeeld)) Regionale coach voor persoonlijke ontwikkeling/Inhoudelijke begeleiding door E-learning. We gaan nu in gesprek met de gemeente Haarlem en de zorgorganisaties die interesse hebben in deze pilot over de vervolgstappen. 

 • Verkorte opleiding BBL verpleegkunde

“Er zijn meer verpleegkundigen nodig.” Dit inzicht heeft ertoe geleid dat een tiental werkgevers binnen het Ontwikkelnetwerk opleiden de handen ineen heeft geslagen. De behoefte was om zo snel mogelijk te komen tot twee versnelde mbo BBL trajecten Verpleegkunde. Een traject is bedoeld voor verzorgenden die verpleegkundige willen worden. Een ander traject is bedoeld voor zij-instromers. Na een offertetraject is met het Nova College afgesproken om deze trajecten op te pakken. Het doel is te komen tot zo kort mogelijke trajecten, waarbij optimaal recht gedaan wordt aan wat kandidaten al kunnen en weten, met een landelijk erkend diploma als eindresultaat. En met behoud van kwaliteit van opleiden. We zien dit als een “pilot”, met innovatiekracht, waarbinnen de optimale werkwijze bevorderd wordt. De verwachting is dat in september met beide opleidingen gestart wordt. Dit initiatief loopt naast het gezamenlijke initiatief van Zorgbalans en het Spaarne Gasthuis voor zij-instromers.

Actielijn 5 Werkklimaat en anders werken

 • Werkgarantie

Binnen RAAT hebben we afgesproken om samen te werken aan goede arbeidsvoorwaarden. Het bieden van werkgarantie is hier één van. Tijdens de eerste RegiopRAAT was één van de speeddates aan dit onderwerp gewijd. Daarin is besloten een pilot te doen met verschillende sectoren. Een aantal deelnemers van de speedsessie heeft op 18 juni een vervolgsessie gehad. Aan bod is gekomen hoe we voor zij-instromers een aantrekkelijke, zich onderscheidende sector op de arbeidsmarkt kunnen zijn. Besloten is om de werkgroep met een aantal andere sectoren uit te breiden.

 • Regionale flexpool

Een van de actiepunten uit RAAT is het inventariseren van de wensen en doelen van een regionale flexpool. Op 9 mei jl. heeft VBZ met een aantal bestuurders en HR managers een eerste verkenning hierop gedaan met onze partner Randstad. De eerste verkenning leverde op dat er  op het terrein van instroom, doorstroom en uitstroom nog het nodige rendement te behalen is, door een regionale aanpak. Momenteel loopt bij alle zorgorganisaties een uitvraag naar de wensen en behoeften. Met die input formuleren we een verzoek aan Randstad om te komen tot een voorstel hoe de co-creatie vorm kan krijgen. Dit voorstel bespreken we in een vervolgsessie met Randstad op 12 juli.

 • Bijeenkomst ‘Beter worden in je werk, van verzuim naar preventie’.

Tja, wat maakt nu in de praktijk werkelijk het verschil dat een organisatie in een positieve of negatieve spiraal zit ten aanzien van het werkklimaat? Zo’n 38 deelnemers waren op 5 juni naar de bijeenkomst gekomen om de ‘good practices’ te horen van 2 prijswinnende VBZ organisaties. Het SIG heeft de prijs gewonnen van Beste werkgever 2017 bij Effectory en divisie, Triversum kind en gezin van GGZ NHN is 3e geworden in de ranking lijst van Vernet. Meer informatie over de bijeenkomst lees je in het verslag op onze website.

2018-06-19 13:40:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.