Uitstroomonderzoek: vooral ervaren professional wisselt snel van baan

39% van de werknemers in Zorg en Welzijn verlaat de werkgever binnen de eerste twee jaar van het dienstverband. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten aan het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar werkervaring in de sector. Ruim driekwart van medewerkers die wisselen van werkgever blijft in de sector werken. Professionals uit de Randstad lijken minder vaak bereid terug te keren. Dat blijkt uit het landelijk uitstroomonderzoek van samen Voor Betere Zorg, SIGRA en 13 andere werkgeversverbanden in zorg en welzijn.

De uitstroom aan het begin van het dienstverband blijft een aandachtspunt voor werkgevers. Hoewel uitstroom uit de sector afneemt, is verloop bij werkgevers nog steeds een groot en kostbaar knelpunt. Medewerkers die binnen een jaar vertrekken, vertrekken vaker vanwege de werksfeer en minder vaak vanwege loopbaanmogelijkheden in tegenstelling tot medewerkers met een langer dienstverband.

Oudere professionals
Een andere groep die de aandacht verdient, is de categorie oudere medewerkers. Uit de analyses blijkt namelijk dat zij, wanneer zij de sector verlaten, minder vaak bereid zijn terug te keren. De manier van werken in de organisatie en aansturing door de leidinggevende is voor bijna een kwart van de medewerkers in de leeftijd 50 t/m 59 jaar de belangrijkste vertrekreden. De groep geeft als belangrijkste verbeterpunt waar de werkgever mogelijk vertrek mee had kunnen voorkomen: ‘een betere communicatie met de leidinggevende’.

Randstad
Uit de analyse op bereidheid tot terugkeer blijkt het voor de sector Zorg en Welzijn in de Randstad wat uitdagender om verlaters weer terug te krijgen. Het groter aantal concurrerende opties binnen de Randstad dan daarbuiten zou dit (mede) kunnen verklaren.

Uitstroomonderzoek
Om meer inzicht te krijgen in uitstroom van zorg- en welzijnspersoneel is in april 2019 een groot landelijk doorlopend uitstroomonderzoek gestart. Doel van het onderzoek is meer inzicht in ongewenst verloop, zodat er zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau gerichte acties voor behoud van personeel genomen kunnen worden. Landelijk doen inmiddels meer dan 300 zorgorganisaties mee, en hebben er meer dan 15 duizend medewerkers een vragenlijst ingevuld. In de regio van SIGRA en samen Voor Betere Zorg participeren 31 organisaties. Ook interesse om deel te nemen? Neem contact op met Lotte Speelman via l.speelman@vbzkam.nl

•    Lees het rapport Landelijk doorlopend uitstroomonderzoek
•    Bekijk de factsheet

2020-12-10 13:59:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.