Tussentijdse resultaten

Actielijn 1: Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit

Op 20 november organiseerden we bij het werkgeversservicepunt in Haarlem een bijeenkomst over werken in de zorg. Acht werkgevers, Nova College, loopbaancoaches van Sterk in je Werk, UWV en VBZ  hebben 80 geïnteresseerden die iets willen doen in de zorg, geholpen bij het zetten van de passende stap. Met zo’n 50  geïnteresseerden is een vervolg afspraak gemaakt om te kijken of ze snel in een opleiding kunnen instromen, kunnen starten in een vacature of via een stage of vrijwilligerswerk ervaring op kunnen doen. Wordt vervolgd!

Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren  en andere potentiële medewerkers           

  • Van 12 tot en met 17 maart 2018 is de week van Zorg en Welzijn. Een goede gelegenheid voor elke organisatie om het werken in de zorg onder de aandacht te brengen. Regionaal wordt er een huis-aan-huisblad ‘Special Week van Zorg en Welzijn’ verspreid. Op vrijdag 16 maart 2018 is er een Werken en Lerenplein tijdens de markt: Thuis in de toekomst, hier kunnen organisaties informatie geven bezoekers.
  • Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de imagocampagne. Binnenkort meer!

Actielijn 3: Verhogen van opleidingsrendement

De handreiking ‘Optimaal Leren tijdens stages in Zorg en Welzijn’’  wordt op 15 december per mail verstuurd en is tevens te vinden op de pagina van RAAT Zorg Werkt.

Actielijn 5: Bieden van aantrekkelijke werkomgeving en stimuleren anders werken

  • Het behoud van medewerkers is één van de belangrijke pijlers om de personeelstekorten op te lossen. Maar wat moeten we doen zodat medewerkers niet vertrekken? In het najaar hebben enkele organisaties deelgenomen aan een uitstroomonderzoek. De eerste resultaten zijn afgelopen week met de deelnemers gecommuniceerd. Publicatie voor de leden volgt dit jaar nog. Alvast enkele conclusies: de meest genoemde vertrekredenen zijn ‘de organisatie beviel niet’, ‘te hoge werkdruk’ en ‘geen prettige werksfeer’. In vergelijking met 2009 zijn medewerkers in het algemeen meer ontevreden over de organisatie van zorg en werkomstandigheden. Ongeveer de helft van op eigen initiatief vertrokken medewerkers vond dat de werkgever iets had kunnen doen om het vertrek te voorkomen.
  • Tijdens de Arbeidsmarktconferentie op 12 oktober sprak Aart Bontekoning over generatiemanagement. Dit krijgt een vervolg in een bijeenkomst op 15 februari. Hij zal dan aandacht besteden aan hoe we als vergrijzende organisaties ‘bij de tijd’ kunnen blijven. Aanmelden kan via de uitnodiging die u binnenkort ontvangt.
2017-12-14 12:55:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.