Tot hier en nu verder…

Op 3 juni ondertekenden 30 organisaties in de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en Meerlanden het convenant 2015-2018 voor palliatieve zorg. Door nauw samen te werken willen ze de zorg verder verbeteren voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten - op medisch, psychosociaal en spiritueel gebied. 

Met de ondertekening zijn de afspraken uit het convenant 2012-2015 opnieuw bevestigd. Tijdens de bijeenkomst onder het motto ‘Tot hier en nu verder’ zette Dora van den Berg, voorzitter van het netwerk, uiteen wat er is bereikt sinds 2012. Diverse organisaties hebben beleid ontwikkeld voor palliatieve zorg. Zij scholen hun medewerkers, zetten expertiseteams op of werken mee aan verbeterprojecten. Sinds dit jaar zijn beide netwerken aangesloten bij het Regionaal Consortium Noord Holland en Flevoland. Dit samenwerkingsverband tussen de tien netwerken voor palliatieve zorg, IKNL en de expertisecentra van het AMC en VUMC neemt deel aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

Goede zorg mag geen toeval zijn
Tijdens haar presentatie merkte hoogleraar Hospicezorg Saskia Teunissen op dat palliatieve zorg nog niet overal gemeengoed is. Ouderen met dementie, maar bijvoorbeeld ook jonge gezinnen waarin één van beide ouders terminaal ziek is, krijgen nog niet vanzelfsprekend de beste zorg in hun laatste levensfase. Nog te vaak worden patiënten onnodig verplaatst of belanden ze op de spoedeisende hulp omdat de zorg thuis niet goed is geregeld. Het mag volgens Teunissen geen toeval zijn dat je als patiënt deskundige, passende palliatieve zorg krijgt. De Zorgmodule die vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners hebben opgesteld moet bijdragen aan meer structuur en betere kwaliteit van de zorg. Daaronder vallen bijvoorbeeld: tijdig signaleren wanneer de palliatieve fase ingaat, weten hoe pijn en andere klachten te bestrijden zijn en aandacht voor de sociale en psychische kant van ziek zijn.

Samenwerken aan betere zorg
Al 15 jaar werken organisaties in Midden- en Zuid-Kennemerland en in Amstelland en Meerlanden samen aan het verbeteren van palliatieve zorg. Zo is er een consultteam van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen waar zorgverleners terecht kunnen met vragen. Beide netwerken bieden op hun website informatie aan zowel zorgvragers als -verleners. Verder organiseren ze scholingen en bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen. Daarin gaat het over thema’s als: wat kun je doen als een patiënt pijn heeft, misselijk is of angstig en hoe ondersteun je iemand bij verdriet en verlies? 

Uitgangspunten van het convenant
In het convenant liggen de voorwaarden vast voor een zo goed mogelijke palliatieve zorg. Kernwoorden daarin zijn samenwerking, verbinding en verantwoordelijkheid. De deelnemende organisaties verplichten zich palliatieve zorg bij hun eigen professionals en vrijwilligers onder de aandacht te houden en hun deskundigheid te bevorderen. Ze nemen actief deel in (regionaal) overleg, organiseren samen thema-avonden voor publiek, symposia en casuïstiekbesprekingen, en dragen bij aan de verspreiding van best practices.

De ondertekenaars zijn: convenant palliatieve zorg
Adamas Inloophuis
Amie
De Hartekamp Groep
De ZorgSpecialist
FlexiCura
Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland
Inloophuis Kennemerland
Joods Hospice Immanuel
Ons Tweede Thuis
Pro Senectute
RIBW K/AM
Rode Kruis Ziekenhuis
Spaarne Gasthuis
SHDH
Stichting Amstelring
Stichting Bardo
Stichting Brentano
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland/ Hospice Beverwijk
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond/ Hospice ‘de Heideberg’
Stichting PCSOH
Stichting St. Jacob
Tandem, Centrum voor Mantelzorgondersteuning
Thamer Thuis
ViVa! Zorggroep
Ziekenhuis Amstelland
Zonnehuisgroep Amstelland
Zorgbalans
Zorgbegrip
Zorggroep Reinalda

2015-06-10 14:46:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.