Toekomstgericht opleiden, meer en anders

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst Toekomstgericht opleiden regio KAM op 7 februari. Aan de orde kwam de tweede regionale uitvraag Strategische Opleidingsplanning 2018 – 2021: welke MBO-, HBO- en WO-opleidingen  worden komende jaren gevolgd, en hoeveel personen beginnen jaarlijks met een opleiding?

toekomstgericht-opleiden.jpg


Inmiddels hebben 22 organisaties vanuit de regio KAM hiervoor hun gegevens aangeleverd. Organisaties gaven aan dat het invullen van de strategische plannen hen steeds gemakkelijker afgaat. Het perspectief is dat we in de regio doorgaan met meer opleiden. De vijf meewerkende organisaties vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg laten getotaliseerd een voorgenomen groei zien t/m 2021 van 19%.

Deze uitvraag betrof enkel de MBO-, HBO- en WO-opleidingen. In 2019 brengen we ook de overige deskundigheidsbevordering in beeld. Komend jaar investeren we in de regio in:
1. Het verbeteren van de aansluiting Strategische Personeelsplanning en Strategische Opleidingsplanning. Jeannot van Mierlo van bureau MOON heeft hiervoor op 7 januari een aftrap gegeven.
2.  Het verhogen van studiesucces, redenen van uitval tackelen door goede acties in te zetten. We willen pilotmatig de begeleiding van studenten verbeteren. We kijken bijvoorbeeld naar de ureninzet, en naar digitale tools die het werk gemakkelijker en slimmer maken.
3.  Het evalueren van zij-instroom trajecten, welke criteria voor instroom helpen, hoe richt je het voortraject in, hoe behoud je uitvallers voor de zorg, wat zijn de do’s en dont’s?
4. Het Anders-opleiden
- We volgen de voortgang (PDCA) pilots BBL verpleegkunde en ontwikkelen hiervoor het curriculum;
- We monitoren en evalueren de instroom van Sportstagiaires in de zorg;
- We monitoren (schakel)trajecten Anderstaligen Verzorgende IG en ontwikkelen traject voor instroom Maatschappelijke Zorg, of een combinatie van beide;
- We starten een ontwikkeltraject/pilot Helpende (+) versneld;
- We ontwikkelen opleidingstraject complexe zorg gehandicaptenzorg MBO/HBO;
- We ontwikkelen opleidingstraject t.b.v. (zij)-instromers Jeugdzorg.

Meer informatie: Wilma Jansen, w.jansen@vbzkam.nl

2019-03-06 06:36:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.