Toekomstbestendigheid en verduurzaming

Op 6 april vond een netwerkbijeenkomst plaats van zorgvastgoedverantwoordelijken op locatie Bornholm van Amstelring. Onderwerp was de wijze waarop Amstelring daar gestalte had gegeven aan verduurzaming zonder dat Amstelring hiervoor een investering hoefde te doen.

Vanuit de wens om te verduurzamen begon Amstelring in 2013 een zoektocht die eindigde bij Zorgenoten (een samenwerkingsverband van Eneco en Dura Vermeer). Daarmee  werd een contract gesloten waarin Zorgenoten de investering voor verduurzaming voor haar rekening nam, die Amstelring nu van Zorgenoten least (voor een periode van 15 jaar).

Tevens garandeert Zorgenoten de te bereiken besparing (bij extra besparingen worden deze tussen Amstelring en Zorgenoten gedeeld).
Een belangrijke factor bij het traject was het maken van een gedetailleerde scheiding tussen waar Zorgenoten en waar Amstelring voor verantwoordelijk is en

hoe er samengewerkt zou worden, mede omdat Amstelring naast de verduurzaming ook zelf functionele verbouwingen en  onderhoud doorvoerde.

Een zichtbaar onderdeel van het project is dat daar waar er sprake is van veel zonuren zonnepanelen op de daken (zie foto’s) van Bornholm liggen.

zonnepanelen bornholm

zorgvastgoed bornholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over het netwerk vastgoed kunt u contact opnemen met André de Jong, programmamanager Zorg & Sociaal Domein (023 – 5322151, a.dejong@vbzkam.nl ). 

2017-04-26 12:23:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.