Toekenning SectorplanPlus tijdvak 4

Het Ministerie van VWS heeft, na de nodige vertraging als gevolg van de Coronacrisis, bekend gemaakt welke middelen voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus worden toegekend. In totaal is voor dit tijdvak 234,5 miljoen euro beschikbaar. Ook stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor Corona-gerelateerde scholing.

Hoewel de aanvragen voor tijdvak 4 in totaal een waarde van bijna 271 miljoen euro hebben, is de verwachting, gebaseerd op de realisatie in voorgaande tijdvakken, dat dit budget voldoende is voor de realisatie van de 1.735 aangevraagde opleidingsprojecten. De subsidiereservering wordt per subsidietraject, via een verdeelsleutel, aangepast aan het beschikbare budget.

Verlenging in verband met Corona
Vanwege de coronacrisis hebben diverse scholingstrajecten vertraging opgelopen en daarom is de looptijd van tijdvak 4 met 8 maanden verlengd tot 23 augustus 2022.

Ook is de definitie voor nieuwe instroomin tijdvak 4 te herzien. Deelnemers binnen deze doelgroep mogen tot maximaal 2 jaar in dienst zijn om eventueel door Corona uitgestelde trainingen en opleidingen toch via SP+ gesubsidieerd te krijgen.


Klik hier voor het volledige nieuwsbericht of neem contact op met projectleider Maurits Follender  (sectorplanplus@vbzkam.nl)

sectorplanplus2.png

 

2020-12-29 15:43:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.