Thuis wonen met dementie in de regio KAM: gedetailleerde prognoses en resultaten groepsinterviews

Steeds meer kwetsbare groepen blijven langer thuis wonen (of gaan weer thuis wonen). Hiervan is de groep mensen met dementie alleen al qua omvang een belangrijke. Om aan deze groep in de wijk op een verantwoorde maar ook efficiënte wijze zorg te kunnen verlenen is het van belang om te weten:

  • wat hun behoeften zijn;
  • waar ze wonen, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Dergelijke informatie biedt zorgaanbieders de kans om het benodigde aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag door de benodigde faciliteiten met de juiste capaciteit dichtbij de burger te realiseren. Dat leidt tot zorg die zowel aansluit op de behoeften van de cliënt als ook snel en dichtbij beschikbaar is, zonder onnodige verliezen als bijv. onnodig lange reistijden.

Leden van VBZ ontvangen binnenkort het rapport Dementie/Alzheimer in de KAM-regio. Het rapport is een productie van  VBZ (Onderzoek en Analyse, André de Jong) en Dementiezorg (Nienke Ballast), prognoses zijn op specificatie van VBZ gemaakt door ZONH.

Deel 1 bevat prognoses van aantallen en concentraties (aantal/km2) thuiswonende mensen met dementie per postcode 4 (1e vier posities postcode) gebied in de regio KAM. Deze zijn gebaseerd op gegevens van 372 huisartsenpraktijken met 1.476.965 ingeschreven patiënten.
Hier kunt u in de voor u relevante gemeenten of delen van gemeenten (tot op 1e4 posities postcode voor 2016, 2020, 2030 en 2040 opzoeken wat het verwachte aantal thuiswonende mensen met dementie is).

Deel 2bevat een onderzoek naar de behoeften van beide doelgroepen (mensen met dementie, hun mantelzorgers) die thuis wonen.

2017-01-30 12:01:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.