Terugblik regiopRAAT: goed werkgeverschap

 

Adjustments (9).jpegDonderdag 14 november 2019 krijgen de bezoekers van onze regiopRAAT een warm welkom in de duinen op het terrein van Nieuw Unicum. Werkplezier, voldoende energie, medewerkers goed begeleiden, zijn de thema’s die deze keer op de agenda staan. We hebben inspirerende sprekers uitgenodigd: Marcel Bruist en Wessel Schulte van de Amsterdam UMC Academie, Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work’ en Patrick Davidson die ons meeneemt in zijn gloedvol betoog over ‘Werk en energie.

Wij kijken met een goed gevoel terug op deze vierde RegiopRAAT en de bezoekers delen gelukkig onze mening en waardeerden deze bijeenkomst met een mooie 8!

Adjustments (8).jpegAd Warnar en Marion Fisser van samen Voor Betere Zorg doen de aftrap door te vertellen waar wij als netwerk van zorgorganisaties mee bezig zijn. Binnen RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) zijn het afgelopen jaar mooie resultatenbehaald op het gebied van werving, voorlichting, opleiden en behoud. Zeker behoud van medewerkers staat nu bij iedereen hoog op de agenda, vandaar deze RegiopRAAT over goed werkgeverschap.

Na het plenaire deel waarin de sprekers alvast een tipje van de sluier oplichtten van hun workshop later in de middag, kunnen de deelnemers ieder aan een workshop deelnemen. Onderstaand een korte terugblik op de uitgelichte thema's bij de plenaire sessies en workshops.

Leerleiderschap

Adjustments (6).jpegOm de toekomstige cliëntvraag goed te kunnen blijven beantwoorden staan ‘Meer’ en ‘Anders’ opleiden in de regio hoog in het vaandel. We zullen ons ‘leven lang blijven leren’ om up-to-date te blijven. Wessel Schulte en Marcel Bruist van de Amsterdam UMC Academie, stonden stil bij de rol van de leidinggevende in dit geheel: ‘Leerleiderschap’.

Als leidinggevende weet je vanuit je leerleiderschap waar een teamlid in haar competentie-ontwikkeling en haar loopbaan staat, en wat ze nodig heeft om haar werk goed te kunnen (blijven) doen. De leidinggevende kan een heel positieve invloed uitoefenen op het leren van de zorgverlener. Vaak is het de leidinggevende die goed kan toelichten welke kennis en vaardigheden nu en in de toekomst nodig zijn.

Tips voor leidinggevenden zijn:

  • Focus aanbrengen (op welke leerdoelen gaan we ons richten, wie, hoe en wanneer) en de toegang tot leeractiviteiten faciliteren. Het leren wordt namelijk gemakkelijker als in de werkomgeving ‘werkplek leren’ mogelijk is, en trainingen op maat zijn.
  • Ook een tutor aanstellen voor persoonlijke leer-begeleiding, en een goede registratie van het portfolio kunnen het verschil maken.
  • En natuurlijk: als de leidinggevende ‘leren is nodig en leuk’ voorleeft en leersuccessen viert, bevordert dit de “leer-zin” van de zorgverlener. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Werk & Energie

Adjustments.jpegEconomisch gezien, gaat het ons momenteel voor de wind. Als je echter kijkt hoe werknemers in hun vel zitten, krijg je een heel ander beeld te zien aldus Patrick Davidson (schrijver van Werkvuur). Hij onderscheidt vier verschillende energiezones. Het blijkt dat slechts iets meer dan één op de tien medewerkers enthousiast en energiek aan de slag zijn (zinzone). De rest is verkrampt (hyperzone), werkt op de automatische piloot (comfortzone) of is zelfs helemaal afgehaakt (zombiezone).

Hoe zit dat in de sector zorg en welzijn? Nou, niet al te best! De sector bevindt zich in een neerwaartse glijvlucht. We vinden werk belangrijker dan ooit… maar verloren nog nooit zoveel energie op het werk als nu. Daarbij is vitaliteit belangrijk maar het systeem moet veranderen! Energie is de beste voorspeller van prestaties, zegt Patrick. Met andere woorden: lagere energie betekent lagere prestaties. Onderzoek wijst ook uit dat mensen binnen zorg en welzijn van hun werk houden. Dat ze niets liever zouden willen dan met energie en plezier aan de slag te gaan. Aan de organisaties - maar ook aan de teams en werknemers zelf - om dat de komende tijd voor elkaar te krijgen!

We krijgen nog 2 take aways mee voor meer energie:

  1. Stimuleren van een cultuur waarin autonomie, competentie/leren en verbinding vanuit een purpose centraal staan.
  2. Door maatwerk aan te bieden geef je regie over de eigen energie

Cijfers energiezones werkvuur.png

Goed werkgeverschap en I-deals

Adjustments (7).jpegAan de basis van goed werkgeverschap en goed werknemerschap ligt - net als in alle relaties - dialoog aldus Prof. dr. Aukje Nauta. Dialoog leidt tot I-deals (maatwerk afspraken tussen werkgever en werknemer) en I-deals leidt tot duurzame inzetbaarheid en positieve uitkomsten; een win-win-win situatie. Het is goed voor de cliënten (tevredenheid), goed voor de organisaties (productiviteit, lage kosten: uitval/uitstroom) en goed voor de medewerkers: bevlogen medewerkers die duurzaam waarde kunnen toevoegen.

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen om werk te houden en nieuw werk te krijgen, dankzij drie factoren: vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen, aldus Aukje Nauta. Uit haar onderzoek blijk dat werkgevers wel werk maken van vitaliteit en vakmanschap, maar dat er weinig wordt geïnvesteerd in verandervermogen: juist verandervermogen is cruciaal om ook op langere termijn inzetbaar te blijven.vijftrapsraket Aukje Nauta.JPG

Zij introduceerde de ‘vijftrapsraket’ om te komen tot goed werk en goed werkgeverschap:

  • creëer leerruimte;
  • geef autonomie;
  • ga de dialoog aan;
  • maak I-deals;
  • betrek mensen bij organisatieverandering, zodat zij ook kunnen werken aan eigen verandervermogen.  

Als je aan deze vijf voorwaarden voldoet dan ontstaat ‘liefde’ op het werk betoogde Aukje aan het einde van haar dialoog.

 

 

 

 

 

Adjustments (10).jpeg

Adjustments (5).jpeg

 

 

2019-11-28 16:27:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.