Aanvragen coronabanen. Hoe werkt het?

1. Aanvragen gesubsidieerde coronabanen. Hoe werkt het?
2. Regionaal samen optrekken rondom coronabanen?

1. Aanvragen gesubsidieerde coronabanen. Hoe werkt het?

Om de zorg te ontlasten maakt de overheid bijna 5.000 fulltime coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel. In dit artikel leggen we uit hoe je als instelling een aanvraag kunt doen voor een coronabaan.

Coronabanen algemeen of coronabaan met opleiding

We onderscheiden 2 soorten, namelijk coronabaan algemeen en coronabaan met opleiding. Voor beide soorten coronabanen geldt dat gebruik kan worden van het aanbod van kandidaten van Extra Handen voor de Zorg. In dat geval worden, door een recruiter, kandidaten voorgesteld. Je mag ook zelf kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan. Vanaf 22 januari kun je op www.extrahandenvoordezorg.nl een aanvraag voor een coronabaan indienen.

1.  Coronabaan algemeen (subsidie per 1 januari 2021 tot 1 juli 2021): je kunt mensen tijdelijk in dienst nemen ter ondersteuning van vaste medewerkers.

2. Coronabaan met opleiding Individuele Basiszorg niv.2 of Individuele Zorg niv. 3 (subsidie per 1 januari 2021 tot 1 september 2021): het aanmelden voor een opleiding is de verantwoordelijkheid van de werkgevers, een optie is om via de Nationale Zorgklas BBL-deelcertificaten in een aantal maanden te behalen. De zorginstelling kan ook zelf deze opleiding verzorgen middels partijen waarmee ze opleidingsovereenkomsten hebben zoals bijvoorbeeld ROC’s.

Voorwaarden coronabaan
- Start met terugwerkende kracht 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 (of 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een BBL-deelcertificaat af te ronden);
- Doelgroep; alle zorgorganisaties die onder de definitie van het stagefonds vallen;
- Het gaat om nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van banen ter ondersteuning van het personeel in de zorg;
- Subsidie omvat volledige loonkosten gedurende 6 maanden (120% WML + ORT + eindejaarsuitkering + vakantiegeld + pensioen- en sociale zekerheidslasten) plus een opslag van maximaal 20% voor begeleidingscapaciteit. Salarisinschaling bijv. volgens cao VVT volgnummer 10, voorkomend in de salarisschalen FWG 15 t/m 30 of bijv. cao Ziekenhuizen per 1 januari 2021, volgnummer 10, voorkomend in de functiegroepen FWG 15 t/m 30.
- Coronamedewerkers moeten minstens 2 maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week worden ingezet. Voor de duur van de arbeidsovereenkomst zijn verschillende varianten mogelijk maar de arbeidsovereenkomst mag maximaal 6 maanden duren;
- De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden;
- Verdeling van de subsidie gaat volgens het principe, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je kunt subsidie aanvragen vanaf 1 maart 9.00 uur tot en met 5 maart 17.00 uur op de website dus-i.nl van de Rijksoverheid. Het subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld over het totaal aangevraagde subsidiebedrag. Mocht na de eerste subsidieronde nog subsidiegeld beschikbaar zijn, dan wordt een tweede tijdvlak geopend.

Functienamen voor de verantwoording
Ten behoeve van de arbeidsovereenkomst met de tijdelijke medewerker kun je kiezen uit de volgende functienamen. Deze functienamen moeten gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de subsidie:
Coronabaan – gastvrouw
Coronabaan – zorg-assistent/zorgbuddy
Coronabaan – ADL – ondersteuner
Coronabaan – welzijns-assistent
Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker
Coronabaan – ondersteuner veiligheid

Begeleiding
Omdat nieuwe instroom veel begeleidingscapaciteit vergt, is in de subsidieregeling 20% extra vergoeding opgenomen bovenop de loonkosten. Je kunt de begeleiding als zorgorganisatie zelf doen of dit via de Nationale Zorgklas laten lopen. Kies je voor de laatste optie, dan wordt ook het praktijkonderwijs op de werkvloer geregeld, mits er in de regio een ‘klas’ van tenminste 15 coronabanen is.

Tijdpad
- Begin februari: publicatie subsidieregeling en start voorregistratie zorginstellingen.
- Per 1 maart: aanvraag subsidie mogelijk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
- 1 juli: sluiting subsidieperiode, behalve als mensen op een coronabaan een BBL-deelcertificaat van 6 maanden behalen. Dan is subsidie tot 1 september mogelijk.

2. Regionaal samen optrekken rondom coronabanen?
Coronabanen met opleiding: regionale samenwerking
Op maandag 8 februari om 15.00 uur is een bijeenkomst gepland om te bespreken of er mogelijkheden zijn om in de regio samen te werken bij het aanvragen van coronabanen met opleiding. Mocht het lukken om in de regio een ‘klas’ te vormen van 15 kandidaten, dan kan de begeleiding op de werkvloer en opleiding via de Nationale Zorgklas lopen. Wil je aansluiten bij deze bijeenkomst? Stuur dan een mail naar: secretariaat@vbzkam.nlo.v.v. bijeenkomst Coronabanen.

LinkedIngroep coronabanen regio KAM
Ontwikkelingen en nieuws over coronabanen volgen zich in rap tempo na elkaar op. De laatste informatie, tips, deadlines en documenten delen we in een besloten LinkedIn groep. Wil je altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen? Sluit je dan aan bij de LinkedIn groep Recruitersnetwerk samen Voor Betere Zorg (regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden).

Meer informatie
Er is een serie van 5 korte video’s over coronabanen en de subsidieregeling. Bekijk hier filmpjes over ‘Coronabanen in de Zorg’. Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider Roos Luthart (aanwezig ma-di-do-vrijdagochtend), 023 – 3032790, r.luthart@vbzkam.nl.

 Zorg.jpg

                                                     

2021-02-01 16:38:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.